Jak przedsiębiorczość społeczna zmieni oblicze Gminy Hrubieszów?

Pod takim tytułem dnia 29 listopada 2012 w Świetlicy Środowiskowej w Mienianach (osiedle) została zorganizowana konferencja z udziałem mieszkańców miejscowości, przedstawicieli Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, osób z grupy inicjatywnej, przedstawicieli władz oraz organizacji samorządowych i poza samorządowych.

Reklamy

Takie spotkanie to już piąty krok, przybliżający Gminę Hrubieszów do powstania na jej terenie Centrum Integracji Społecznej.

CIS to przede wszystkim przedsięwzięcie edukacyjne, w którym osoby wykluczone, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i spotkaniach integracyjnych, uczą się zachowań społecznych i ekonomicznych, przygotowując się do pracy na otwartym rynku. Centrum oferuje także swoim uczestnikom rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych w grupach wsparcia i samopomocy.

Reklamy

Niesamowita atmosfera spotkania towarzyszyła od samego początku. Trwała dyskusja, w jaki sposób zapewnić osobom długotrwale bezrobotnym zatrudnienie oraz podniesienie kwalifikacji i wprowadzić ich na rynek pracy. W przerwie spotkania zaproszeni goście mieli okazje skosztować wypiekanej nad ogniskiem kaszy gockiej przygotowane przez panie ze Stowarzyszenia Wioska Gotów.

Przedsiębiorczość społeczna, jest szansą dla osób nieaktywnych na rynku pracy, osób z niepełnosprawnością i wykluczonych. Wprowadza innowacyjne podejście do przedsiębiorczości. Daje szansę na poprawienie, jakości życia człowieka, przywraca godność człowieka, wyprowadza z osamotnienia. Jak mówi Tomasz Sadowski, przewodniczący Fundacji Barka, „ w tym wszystkim nie należy zapominać o człowieku, bo on jest najważniejszy” podkreśla również, że „nie ma lepszej edukacji niż przykład”.

Wszystkich chętnych którzy chcą uczestniczyć w tworzeniu Centrum zapraszamy na kolejne spotkanie które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Hrubieszowie .

 

Organizatorzy