Jak rozwiązać problem bezdomności zwierząt w Polsce? Istnieje tylko jedno  skuteczne rozwiązanie

Według Raportu rocznego Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za  rok 2020 do schronisk trafiło prawie 125 tys. psów i kotów.

Reklamy

Świadczy to o tym, że bezdomność  zwierząt w Polsce cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i wiele z nich może  liczyć jedynie na betonowy boks w jednym ze schronisk zamiast wygodnej kanapy we własnym  domu. Należy też mieć na uwadze, że zwierząt szukających domów jest znacznie więcej, niż  pokazują statystyki, które nie obejmują zwierząt przebywających pod opieką organizacji  pozarządowych. 

Najwyższa Izba Kontroli postanowiła przyjrzeć się zjawisku bezdomności, przeprowadzając  kontrolę, której wynikiem był opublikowany w 2016 r. raport. Wynika z niego, że gminy  podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,  jednakże pozostają bezskuteczne w przypadku zapobiegania ich bezdomności. Jednocześnie  w tym samym raporcie jasno wskazano, co należy zrobić, by problem bezdomności zwierząt  rozwiązać – mowa oczywiście o kastracji oraz trwałym znakowaniu. 

Reklamy

­

ZWIERZowa Akcja Kastracja! zainicjowana przez Fundację ZWIERZ to projekt, który powstał w  odpowiedzi na istniejący problem. Jego celem jest aktywne wspieranie gmin wiejskich i  miejsko-wiejskich we wprowadzaniu na ich terenie bezpłatnych programów kastracji i  trwałego znakowania psów i kotów przebywających pod opieką mieszkańców oraz kotów  wolno żyjących, a w perspektywie długofalowej trwałe ograniczenie bezdomności zwierząt. 

Fundacja udziela gminom wsparcia finansowego realizowanego w formule „pół na pół”.  Oznacza to, że każda gmina włączająca się do ZWIERZowej Akcji Kastracja! przeznacza 5 000 zł  na wykonanie zabiegów, natomiast kolejne 5 000 zł gmina otrzymuje od Fundacji ZWIERZ w  postaci darowizny. 

Poza wsparciem finansowym pracownicy gmin mają możliwość uczestniczenia w cyklu  nieodpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów z dziedziny ochrony praw zwierząt. Na  każdym etapie realizacji projektu Fundacja ZWIERZ zapewnia wsparcie merytoryczne w  zakresie pomocy w tworzeniu programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt, a także tworzenia dokumentów niezbędnych do  wprowadzenia Akcji Kastracja! w gminie. 

Ponadto gminy otrzymują spersonalizowane materiały pozwalające na promowanie Akcji  Kastracja! wśród mieszkańców, a także propagujące skuteczne metody walki z bezdomnością  zwierząt, informatory o zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminach oraz o opiece nad  kotami wolno żyjącymi.  

ZWIERZowa Akcja Kastracja! jest skoncentrowana na współpracy z gminnymi samorządami.  Jednak do akcji zaproszone są również organizacje i osoby, które działają lub chcą zacząć  działać na rzecz walki z bezdomnością zwierząt na swoim terenie. Zadaniem organizacji i osób  współpracujących jest rozmowa z włodarzami gmin i zachęcenie ich do wprowadzania skutecznych rozwiązań w walce z bezdomnością zwierząt, w tym także Akcji Kastracja!. Przed  spotkaniami w urzędach gmin aktywiści będą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, aby  odpowiednio się przygotować. 

Obecnie trwa nabór do III Edycji Akcji Kastracja!. Zgłosić się można poprzez formularz na  stronie internetowej. W przypadku organizacji i osób współpracujących nabór trwa do 31  sierpnia, z kolei gminy mogą zgłaszać się do 31 października. Więcej informacji o akcji oraz  formularz zgłoszeniowy dostępne są na www.akcjakastracja.org

WSPÓLNIE OGRANICZYMY BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT – apelują inicjatorzy akcji!

­


­

­

(info, grafika: akcjakastracja.org)


Zobacz też:

Sejmik bociani na Działach Grabowieckich [WIDEO]

Sejmik bociani na Działach Grabowieckich [WIDEO]


Zerknij na Instagram →