Jan Kalisz – Antoni Wiatrowski 1889 – 1957

Ktoś, kto miał to szczęście przyjść na świat wśród takiej nadhuczwiańskiej przyrody, kto ją czuł, oddychał nią i żył z nią w nierozerwalnej symbiozie, ten zauroczony jej pięknem pozostał wierny tej Ziemi, po wszechczasy.

Reklamy

i>Na zdjęciu – okładka książki Jana Kalisza pt. „Antoni Wiatrowski 1889 – 1957”; portret Antoniego Wiatrowskiego ze zbiorów Muzeum im. ks. St. Staszica.

Ze wstępu c.d.:

(…) Dziś niewielu mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej potrafiłoby cokolwiek o tym człowieku powiedzieć, a przecież on, jak mało kto poznał tę ziemię, ukochał i pragnął przekazać przyszłym pokoleniom jej trudną i zawiłą historię. Intencją autora jest przyponienie i ocalenie od zapomnienia postaci tak zasłużonej dla tego miasta. (…)

Wkrótce swoją premierę miała będzie książka autorstwa Jana Kalisza pt. „Antoni Wiatrowski 1889 – 1957”. Biografia ukaże się nakładem własnym autora. W opracowaniu wykorzystano materiały ze zbiorów: Pana Leszka Wiatrowskiego, Pana Pawła Smala, Pana Stanisława Jurczuka, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Muzeum w Olkuszu i Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.

Antoni Wiatrowski

Antoni Wiatrowski urodził się 1 czerwca 1889r. w rodzinie opornych unitów, którzy wychowali syna w wierze i przywiązaniu do kościoła. W rodzinnym mieście przebywał do 1919r. Już jako człowiek żonaty przeniósł się do Lublina, gdzie uczył w Szkole Rzemiosł im. Syroczyńskiego i Gimnazjum Lubelskim. Wykonując obowiązki nauczyciela studiował jednocześnie historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po powrocie do Hrubieszowa, z którym czuł się związany myślą i sercem, w 1925r. założył Szkołę Rzemieślniczą Sejmiku Hrubieszowskiego i został jej pierwszym dyrektorem. W 1929r. wyjechał z rodziną do Olkusza, podejmując tam pracę w Szkole Rzemiosł Przemysłowych. W 1945r. po raz trzeci wrócił do rodzinnego miasta. Organizował Prywatne Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych im. Bolesława Prusa. Zmarł 28 grudnia 1957 roku.

Był humanistą i historykiem, i to nie tylko z uwagi na ukończone studia, lecz z urodzenia i charakteru, sposobu patrzenia na świat, stosunku do otoczenia i ludzi. Regionalista Ziemi Hrubieszowskiej i Olkulskiej. Gromadził pamiątki dotyczące historii i geografii tych regionów. W wyniku podjętych prac oprócz monografii Hrubieszowa wydał broszurkę „Kościół podominikański w Hrubieszowie” oraz „Ilustrowany Przewodnik po Ziemi Olkuskiej”. W uznaniu wielkiego wkładu pracy w wydobywaniu mroków przeszłości Hrubieszowa Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie ufundowało tablicę pamiątkową w kościele parafialnym w Hrubieszowie z okazji 100 rocznicy urodzin Wiatrowskiego oraz wybiło pamiątkowy medal z Jego podobizną. (Źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)