„Jedność” – pismo Gminy Hrubieszów

Pod koniec sierpnia 2007 r. ukazał się tegoroczny 3 numer bezpłatnego czasopisma samorządowego Gminy Hrubieszów w nakładzie 1350 egzemplarzy. Jak zwykle zawiera wiele informacji z życia gminy.

Reklamy

Już na stronie 2 przeczytamy reportaż Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Hrubieszowsko – Mireckiego T. Zająca o uroczystym otwarciu gockiej chaty w Masłomęczu. Dalej z opracowania przewodniczącej RG KGW w Hrubieszowie I. Czerwińskiej dowiemy się o przebiegu Pierwszej Hrubieszowskiej Biesiady Kół Gospodyń Wiejskich w Gródku koło Hrubieszowa, w innym miejscu poczytamy tekst tej autorki o dotacjach ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” dla organizacji pozarządowych w I półroczu.

Pan Jacek Fuchs opisał wiele wydarzeń, np.: „Dzień Samorządowca” w Gminie Hrubieszów, a w nim m.in. wyniki konkursu „Czapki z głów”, czy innego oceniającego dorobek dziedzictwa kulturowego poszczególnych miejscowości. Festyn „Zielone Pogranicze”, który odbył się w Ślipczu, informacja o udziale w Lubelskich Targach Turystycznych, rajdu rowerowego „Staszicowskimi śladami TRH”, jubileusz KGW w Stefankowicach, „Dni Seniora” w Kułakowicach I i III, Masłomęczu, Moniatyczach (sporo zdjęć).

Piotr Tarasiuk informuje, że Gmina Hrubieszów rozszerza kontakty z Ukrainą. Jest również rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci „Niech zawsze będzie zielono, niech zawsze będzie niebiesko”. Instruktor Edukacyjno – ekologicznego klubu 4 H „Zielona Gęś” z Husynnego Grażyna Woźnica przedstawiła dorobek tancerzy z tego klubu.

Pracownik socjalny GOPS J. Jaworowska opisała „Piknik Integracyjny”, który odbył się na terenie Szkoły Podstawowej w Husynnym. Na stronie 17 można zapoznać się z terminarzem wycieczek w okresie wakacji w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W Moroczynie odbyła się impreza integracyjna „Razem Pracujemy – Razem Świętujemy”. Dalej dowiemy się o przyznanych pieniądzach dla KGW w Moniatyczach i jubileuszu OSP z tej miejscowości. R. Palichleb przedstawił strażackie świętowanie w gminie Hrubieszów.

Panie G. Smaga, A. Pępko i E. Spadło opisały wesołe wakacje w bibliotekach w Stefankowicach i Dziekanowie. Jerzy Pyc opcacował historię Czerniczyna do roku 1944.

Pedagog z ZSP w Moniatyczach J. Wyszyńska – Tor pisze o problemach alkoholowych młodych ludzi i jak temu zapobiegać. Są również sprawozdania ze zdjęciami różnych autorów z wycieczek i informacje z życia KGW.

Na ostatniej stronie zaprezentowana jest kolorowo opracowana przez p. J. Fuchsa nowa trasa turystyczna „Szlak gocki”.

Czasopismo jest współfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie i GOK w Wołajowicach.

Jak widać, wiele się dzieje w Gminie Hrubieszów i najważniejsze, że jest to opisane, więc nie będzie szybko zapomniane. Redaktorem naczelnym jest p. Danuta Kloc, redaktorem technicznym Artur Dziewiczkiewicz.

Ja osobiście jeszcze proszę o sprawozdania z życia sportowego szkół, LZS, Huragana Hrubieszów itp., ponieważ wiem, że takie istnieje również.

Opracował – mak

Na zdjęciu – Okładka Pisma Samorządowego Gminy Hrubieszów „Jedność” nr 3 sierpień 2007.