Jeszcze o „Żabach w konopiach”. Uzupełnienie relacji z festynu w Konopnem

Obraz różnorodności zdarzeń, jakie miały miejsce 24 sierpnia br. w Konopnem, podczas festynu zabawowo – integracyjnego „Żaby w konopiach”, będzie pełny po niezbędnym uzupełnieniu o tę jego część, która charakteryzowała się wymiarem patriotyczno – literackim; patriotycznym – w wymiarze małej, lokalnej Ojczyzny, ale również patriotycznym w wymiarze Ojczyzny – Polski.

Reklamy

Otóż szczególnie aktywnym uczestnikom (aktorom!) festynowej integracji, organizatorzy, wyrażając w ten sposób swoje uznanie, wręczali upominki wydawnicze: jednym z nich była, przeniknięta lokalnym patriotyzmem, książka pt. „Obrazki ze wsi Konopne”, napisana przez byłego mieszkańca Konopnego, Mieczysława Procnala (zapewne duchem czującego się w dalszym ciągu naszym krajanem) natomiast druga pozycja wydawnicza, to książka napisana przez jedynego, ocalałego z dramatu katyńskiego, człowieka – kustosza pamięci Katynia, księdza Zdzisława Peszkowskiego, zatytułowana  „I ujrzałem doły śmierci”.

Zakupu powyższych wydawnictw w ilości 30 sztuk dokonał i przekazał na cele organizacji festynu, sympatyk naszej wsi – Pan Tadeusz Małysza, pochodzący z Dobromierzyc, obecnie mieszkaniec Poznania a zarazem autor zaprezentowanej podczas festynu „Rymowanki o Konopnem”. Dzięki temu sponsoringowi festyn „Żaby w konopiach” został ubogacony istotnym wątkiem patriotyczno-historycznym, mającym również niewątpliwy wymiar edukacyjny.

Reklamy