Jolanta Kusik została wyznaczona do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Uchanie

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk wyznaczył z dniem 5 października 2012 roku Panią Jolantę Kusik do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Uchanie.

Reklamy

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk, na podstawie art. 28b w związku z art. 28g ust. 1 pkt 4 oraz us. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591, z późn. zm.) wyznaczył z dniem 5 października 2012 roku Panią Jolantę Kusik do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Uchanie w okresie niezdolności do pracy Wójta Gminy Uchanie Pani Marii Gumieniak z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu Wójta.


Info: UG Uchanie