Jubileusz 85-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach

W dzień Świętego Floriana, patrona strażaków 04 maja 2012 roku odbyła się uroczystość związana z obchodami Jubileuszu 85-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach połączona z Odpustem, poświęceniem i przekazaniem sztandaru dla OSP Liski.

Reklamy

Obchody jubileuszu rozpoczęły się przemarszem kompanii honorowej strażaków do kościoła na uroczystą mszę świętą. Kompanii towarzyszyły poczty sztandarowe z jednostek OSP.  Do marszu przygrywała Orkiestra Dęta z Uchań  pod batutą Pana Jana Rybczyńskiego. Mszę św. polową koncelebrował ks. kanonik Tadeusz Walczuk z Piask. Poświęcenia nowego sztandaru ufundowanego przez Gminę i społeczeństwo dla OSP Liski dokonał ks. dziekan Andrzej Puzon z Hrubieszowa.

Pododdziałami dowodził druh Piotr Szymusiak – Komendant Gminny OSP.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji obchodów 85-lecia OSP Liski przez dowódcę druha Piotra Szymusiak. Meldunek złożony został Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Druhowi Józefowi Kuropatwa.

Otwarcie uroczystości dokonał Wójt Gminy Horodło – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle druh Krzysztof Bożek – serdecznie witając wszystkich przybyłych.


Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

1.    Ksiądz Dziekan Dekanatu Hrubieszów Północ Prałata ppłk Andrzeja Puzona – Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie;

2.    Ksiądz Kanonik Tadeusz Walczuk – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach;

3.    Ksiądz Kanonik Henryk Krukowski – Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Horodle;

4.    Ksiądz Wikariusz Karol Stolarczyk – Parafia Rzymsko-Katolicka w Horodle;

5.    Pan Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Hrubieszowie, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie;

6.    Pan Leszek Czerwonka – Wicestarosta Hrubieszowski.

7.    Pan Brygadier Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie;

8.    Pan major Marek Wrona – Komendant Placówki Straży Granicznej w Horodle;

9.    Pan Roman Gałecki – lek. med. chirurg Powiatowego Szpitala w Hrubieszowie;

10.  Paweł Augustynek – Przewodniczący Rady Gminy Horodło;

11.  Pan Leszek Słotwiński – Przewodniczący Komisji Rolnictwa Mienia Komunalnego i Inwestycji oraz radni.

12. Pan Józef Krzywiński Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle;

13. Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle.

Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków.


Z okazji 85 – lecia działalności statutowej jednostka OSP Liski otrzymała nowy sztandar.


Odczytanie aktu wręczenia sztandaru

Druh Józef Kuropatwa – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie odczytał akt nadania sztandaru dla OSP Liski jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia.


Przekazanie sztandaru

Wójt Gminy Horodło Krzysztof Bożek przekazał sztandar dla Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie  Pana Józefa Kuropatwy celem wręczenia na ręce Prezesa OSP Liski Roberta Prus po czym dokonano prezentacji sztandaru.


Odczytanie rysu historycznego jednostki OSP Liski

Po przywitaniu wszystkich przybyłych na uroczystość 85-lecia jednostki oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru Pan Jan Polakiewicz – przedstawiciel jednostki OSP Liski przedstawił bogaty rys historyczny jednostki.

Następnie przystąpiono do wręczenia medali i odznak.

Wręczono medale i  odznaczenia pożarnicze:

Z okazji Jubileuszu 85-lecia OSP Liski – Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie nadano  srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.  Wręczenia medali dokonał  Druh Józef Kuropatwa.

Złoty Medal  „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

1.    Druh Jan Patyjewicz

2.    Druh Tomasz Markiewicz

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

 1. Druh  Marek Wołoszyn
 2. Druh  Stanisław Gmitruk
 3. Druh  Damian Lemiński

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

 1. Druh  Robert Prus
 2. Druh  Mariusz Mazurek
 3. Druh  Daniel Ostrowski
 4. Druh  Jacek Wołoszyn

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

w Hrubieszowie nadano odznaki „Wzorowy Strażak”. Wręczenia odznaczeń dokonał  Druh Józef Kuropatwa.

Odznaki otrzymali następujący druhowie:

 1. Druh Kamil Baraniecki
 2. Druh Łukasz Baraniecki
 3. Druh Adam Brodnowski
 4. Druh Krzysztof Ostrowski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle nadano odznaki „Za Wysługę Lat”. Wręczenia odznaczeń dokonał Druh Krzysztof Bożek.

Odznaki otrzymali następujący druhowie:

1.    Druh Tadeusz Bartyzel

2.     Druh Czesław Olucha

3.     Druh Tadeusz Domański

4.     Druh Stefan Mazurek

5.     Druh Czesław Piniaź

6.     Druh Antoni Piniaź

7.     Druh Stanisław Mazurek

8.     Druh Stefan Zając

9.     Druh Czesław Tokarski

10.  Druh Edward Kaczyński  

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle nadano odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”. Odznaki otrzymali następujący druhowie i druhny:

1. Druh Dawid Prus

2. Druh Mateusz Ciężczak

3. Druh Dominik Baraniecki

4. Druh Mateusz Kosmala

5. Druh Piotr Tucki

6. Druh Mateusz Gruszczyński

7. Druh Piotr Różański


Po uhonorowaniu strażaków medalami i odznaczeniami odbyło się wystąpienie okolicznościowe gości zaproszonych.

Po zakończeniu ceremonii odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście i księża w osobach: Ksiądz Dziekan – Andrzej Puzon z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie, Ksiądz Kanonik Tadeusz Walczuk z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach. Ksiądz Kanonik Henryk Krukowski – Proboszcz Parafii pw. św. Jacka w Horodle. Pan Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Hrubieszowie oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału ZOSP RP w Lublinie.  Pan Leszek Czerwonka – Wicestarosty Hrubieszowskiego. Pan Brygadier Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Pan major Marek Wrona – Komendant Placówki Straży Granicznej w Horodle. Jubilatka od księży i gości zaproszonych otrzymała szereg podziękowań, gratulacji, prezentów, listów okolicznościowych i gratulacyjnych oraz statuetkę  św. Floriana.


Wystąpienie Prezesa Zarządu OSP Liski

Druh Robert Prus – Prezes OSP Liski podziękował władzom pożarniczym za odznaczenia i medale. Podziękowania skierowane zostały, również do instytucji organów władzy, jednostek OSP oraz szczególne podziękowania skierował do władz Gminy, Zarządu Oddziału Gminnego OSP i społeczności za ufundowany sztandar, za wsparcie idei organizacji uroczystości 85-lecia działalności statutowej OSP Liski. Podziękował za listy gratulacyjne, prezenty oraz statuetkę Świętego Floriana. Wraził w imieniu własnym i całej jednostki za otrzymane wyróżnienia dalszą działalność społeczną, podejmowanie trudu w realizację i  poprawę zadań ochrony przeciwpożarowej.

Pan Krzysztof Bożek – Wójt Gminy Horodło – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle na koniec w swoim wystąpieniu podziękował  strażakom za ich społeczna pracę, za aktywną i oddaną służbę na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia lokalnej społeczności. Podziękowania skierowane do strażaków za wierność polskiej tradycji i wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi za zaangażowanie i podtrzymywanie dewizy strażackiej – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, za 85 lat służby.

Po części oficjalnej i odprowadzeniu pododdziału strażackiego licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej.

W trakcie koncertu serwowano grochówkę strażacką.

 

Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego 

ZOSP RP w Horodle