Jubileusz GOK w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach

HrubieszówWołajowice

Reklamy

Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Jest też okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów i zadań. 5 lipca 2009 r. obchodzono jubileusz Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

Rok 2009 jest rokiem jubileuszowym instytucji Kultury gminy Hrubieszów. W maju br. 60 lat działalności obchodziła biblioteka Publiczna w Czerniczynie, a we wrześniu 60 lat działalności będzie obchodzić Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach. 5 lipca 2009 r. obchodziliśmy jubileusz Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

Na uroczystość przybyli: przedstawiciel Wojewody pan Krzysztof Szwal, członek Zarządu Powiatu pani Danuta Kozłowska, sekretarz Powiatu Hrubieszowskiego pan Zdzisław Kosakowski, przewodniczący Roztoczańskiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim pan Feliks Rębacz, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Zina w Hrubieszowie pani Bogumiła Dragan-Szkodzińska, dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie pani Barbara Wlizło, dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury pani Emilia Feliksiak, prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego pan Jerzy Krzyżewski, przedstawiciel dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie pani Teresa Futyma, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pan Sławomir Marciniuk, Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów pan Jerzy Fedorczuk wraz z radnymi, Wójt Gminy Hrubieszów pan Jan Mołodecki, prezes Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania pan Tomasz Zając, z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie por. Mariusz Kulczyński, w zastępstwie Dowódcy Placówki Straży Granicznej w Horodle kpt. Mariusz Papierz, właściciel Firmy Wimax pan Andrzej Mróz, byli dyrektorzy GOK w Wołajowicach panie Joanna Głowacz i Romualda Moładecka oraz pan Longin Wójcik, dyrektor GOK w Mirczu pani Marianna Sobczuk, dyrektor GOK w Horodle pan Józef Krzywiński, kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Świerszczowie pani Wanda Grochowicz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie pani Danuta Gerynowicz, ks. Waldemar Malinowski, dyrektor ZSP w Moniatyczach pani Katarzyna Lewandowska, dyrektor SP w Husynnem pani Marzanna Adamczyk, dyrektor SP w Stefankowicach pani Marzenna Adamczyk, dyrektor PSP w Kułakowicach Trzecich pan Bogusław Skwarek, prezes Stowarzyszenia Kobiet Gminy Hrubieszów „Polskie Kwiaty” pani Irena Czerwińska, przewodniczące wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.

Uroczystość polonezem rozpoczął Międzypokoleniowy Zespół Taneczny „Wesoła Ferajna” z Husynnego. Gości powitała i historię Ośrodka Kultury przedstawiła dyrektor GOK w Wołajowicach Danuta Kloc.

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedziba w Wołajowicach został powołany do życia Uchwałą Nr III/12/88 Gminnej Rady Narodowej z dnia 30 września 1988 roku, Uchwała weszła w życie 1 stycznia 1989 r. był to początek działalność Ośrodka Kultury.

Budynek, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach został nowo wybudowany w czynie społecznym przez mieszkańców Wołajowic, przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego w Hrubieszowie.

Pierwszym dyrektorem został pan Longin Wójcik w latach od 1 kwietnia 1990 r. do 28 sierpnia 1990 r., drugim dyrektorem była pani Jolanta Stecko obecnie w latach od 15 września 1990 r. do 14 września 1991 r., kolejnym dyrektorem była pani Romualda w latach 1 stycznia 1992 r. do 31 grudnia 1992 r. następnym dyrektorem była pan Stanisław Wojczuk w latach 1 stycznia 1993 r. do 29 sierpnia 2005 r. obecnie dyrektorem jest Danuta Kloc od 29 sierpnia 2005 r.

2 stycznia 1992 r. Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach zostaje połączony z bibliotekami gminy Hrubieszów. Wówczas Gminna Biblioteka Publiczna mieściła się w Dziekanowie, filie w Czerniczynie, Kosmowie, Moniatyczach i Stefankowicach.

Pierwsze imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury, początek lat 90-tych XX w., to Dni Miejscowości w Obrowcu, Stefankowicach, Kułakowicach trzecich, Wołajowicach, Dni Sportu, rajdy rowerowe, choinki, powitania wiosny, Andrzejki, koła zainteresowań, plastyczne, fotograficzne, teatralne. A obecnie Ośrodek Kultury współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich, twórcami ludowymi, samorządem, szkołami, stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi gminy Hrubieszów. Zadania z zakresu upowszechniania kultury realizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Moniatyczach i jej filie w Czerniczynie, Dziekanowie, Kosmowie, Stefankowicach. Prowadzimy działalność gospodarczą, jat to 7 klubokawiarń i 2 sklepy.

Ośrodek Kultury w roku kalendarzowym organizuje imprezy o zasięgu gminnym to:
1. Gminny Przegląd Jasełek
2. Przegląd Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej „Kolędy i pastorałki”
3. Gminne Święto Kobiet – ostatnie pod hasłem „Kusaki Babskie – 2009”
4. Obchody Staszicowskie
5. Zielone Pogranicze
6. Hrubieszowska Biesiada kół Gospodyń Wiejskich
7. Biesiada Archeologiczne
8. Dożynki

Imprezy lokalne to:
1. Dni Miejscowości
2. Festyny Rodzinne
3. Dni Babci i Dziadka
4. Zimowiska
5. Dzień Matki i Ojca
6. Dzień Dziecka
7. Letni wypoczynek
8. Pieczonego ziemniaka
9. Andrzejki
10. Spotkania opłatkowe

Konkursy o zasięgu powiatowym i gminnym, których adresatami są zarówno dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i dorośli, a które na stałe wpisały się w kalendarz imprez:
1. „Jestem bezpieczny” – gminny etap
2. „Tu lubię być” – konkurs na najlepiej działającą świetlicę
3. „Archeologia w Kotlinie Hrubieszowskiej” – etap gminny i powiatowy
4. „Recytatorski im. Kazimiery Wśniewskiej”
5. „Bezpiecznie w szkole i poza szkołą” – etap gminny
6. „Turniej Stuki Słowa”
7. „Ekologiczny”
8. „Mały Konkurs Recytatorski” – etap gminny
9. „Stanisław Staszic i Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie”
10. Turniej Czytelniczy „Potteromania”
11. Jesienny konkurs recytatorski – etap gminny
12. Turniej czytelniczy
13. Gminny Dzień Turystyki

Szeroko rozwinięty jest amatorski ruch artystyczne skupiający ponad 210 osób w zespołach: śpiewaczych, teatralno-wokalnym, kabaretowych, tanecznym i muzycznym:
1. Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” z Czerniczyna
2. Zespół Chóralny „Kłosy” ze Szpikołos
3. Zespół Śpiewaczy „Polanie” z Wolicy
4. Zespół Wokalno-Teatralny „Czerwona Jarzębina” z Moroczyna
5. Zespół Śpiewaczy „Perły Rosy” z Husynnego
6. Międzypokoleniowy Zespół Śpiewaczy „Pokolenie” z Kułakowic Pierwszych
7. Zespół Śpiewaczy „Zuzanki” z Moniatycz
8. Zespół Obrzędowy „Kurhanki” ze Ślipcza
9. Młodzieżowy Zespół „Sonus”
10. Klub 4-H „Zielona Gęś” z Husynnego
11. Międzypokoleniowy Zespół Taneczny „Wesoła Ferajna” z Husynnego
12. Międzypokoleniowa Grupa Instrumentalna „Non Legato” z Metelina
13. Grupa Kabaretowa „To i Owo na Ludowo” z Gródka

Zespoły biorą udział w powiatowych, regionalnych i wojewódzkich przeglądach Werbkowicach, Uchaniach, Rejowcu, Kąkolewnicy.

Wspieramy działalność twórców ludowych, organizując wyjazdy na przeglądy m.in. na Jarmark Ginących Zawodów do Pawłowa, Święto Chleba do Muzeum Wsi Lubelskiej, Targi Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej w Mirczu. W gminie zarejestrowanych jest 37 twórców ludowych.

Organizujemy warsztaty plastyczne, teatralne, sztuki słowa, szkolenia wyjazdowe.

Realizujemy Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich w ramach którego prowadzone są Międzypokoleniowy Zespół Śpiewaczy „Pokolenie” z Kułakowic Pierwszych, Międzypokoleniowy Zespół Taneczny „Wesoła Ferajna” z Husynnego, Międzypokoleniowa Grupa Instrumentalna „Non Legato” z Metelina.

Świadczymy usługi przewodnickie na terenie Ziemi Hrubieszowskiej i Roztocza.
Opracowujemy materiały promocyjne gminy Hrubieszów jak: kartki pocztowe, foldery, przewodniki, kalendarze, znaczki okolicznościowe, i wiele innych. Wydajemy samorządową gazetę „Jedność Hrubieszowska.

Dyrektor Ośrodka Kultury złożyła podziękowania Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów na ręce Przewodniczącej Rady Gminnej KGW pani Ireny Czerwińskiej, Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Świerszczowie na ręce kierownika zakładu pani Wandy Grochowicz, właścicielowi Firmy Wimax panu Andrzejowi Mróz.

Zespół Śpiewaczy „Polanie” z Wolicy wykonał piosenkę pt. „Jubileusz”.

JUBILEUSZ
Władysława Olszak

Hrubieszowska gmina, słynna jest jak wiecie
Najwięcej zespołów ma w całym powiecie.

Nie tylko w powiecie w województwie całym
Tak się tu ludziska z wiosek rozśpiewały.

Śpiewają mężczyźni, dzieci i kobiety
Na dodatek tworzą różne kabarety.

Zespołów przybywa tu każdego roku
To zasługa wójta i naszego GOK-u.

By się każdy zespół pięknie prezentował
Pieniądze na stroje da pani księgowa.

W GOK-u są kierowcy co dowiozą wszędzie
Pan Jacek fotograf zrobi piękne zdjęcie.

A każdy z zespołów to ma kierownika
Żeby dobrze śpiewać potrzebna muzyka.

Już dwadzieścia latek jak GOK prężnie działa
Wójt się z tego cieszy no i gmina cała.

Tu Pani Dyrektor ma nad GOK-iem pieczę
Oj żeby za pięć latek świętować ćwierć wieczę.

A potem pół wieku może i wiek cały
By wszystkie zespoły tak nadal śpiewały.

By sto lat śpiewali panowie i panie
Tego wszystkim życzy nasz zespół „Polanie”.

By GOK sto lat istniał tu w Wołajowicach
Życzą Wam „Polanie” i cała Wolica.

Głos zabrały władze gminy i zaproszeni goście życząc Jubilatom dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji kolejnych zamierzeń zawodowych, udanych przedsięwzięć w krzewieniu ważnych wartości na rzecz szeroko rozumianej kultury, jako całokształtu duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa Gminy Hrubieszów. Po wystąpieniach zaprezentowały się wszystkie zespoły działające przy Ośrodku Kultury, a uczestnicy jubileuszu dobrze się bawili.

Poczęstunek przygotowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Brodzicy.

tekst i foto
GOK w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach

Zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009