Jubileusz OSP w Kozodawach

Już pisaliśmy o tym jubileuszu, ale otrzymaliśmy dodatkowe informacja na ten temat.
Otwarcia Jubileuszu dokonał Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów a zarazem prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Hrubieszowie oraz Wiesław Piszcz prezes – OSP Kozodawy, przedstawiając historię miejscowej jednostki OSP.

Reklamy

br />Ochotnicza Straż Pożarna w Kozodawach powstała w 1957 roku. Ówczesnym prezesem został Tadeusz Piszcz a naczelnikiem Jan Kruk. Praca strażaków nigdy nie była i nie jest łatwa i bezpieczna. Ale 50 lat temu, kiedy pożarów było dużo a drogi utwardzone należały do rzadkości nie mówiąc już o bardzo skromnym wyposażeniu jednostki, gaszenie pożaru wymagało wielkiego wysiłku. Od początku istnienia OSP angażowało się w działalność społeczną. Dzięki ich zaangażowaniu powstała remizo-świetlica, sklep, mleczarnia i szkoła. Przy współpracy z KGW założyli teatr, który uświetniał wiele wiejskich uroczystości. W 2003 roku wznowiła swoją działalność Żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Obecnie OSP Kozodawy liczy 31 członków oraz 8 członkiń ŻMDP a naczelnikiem jest Robert Chmiel.

Msza św., w intencji Jubilatów, została odprawiona przy muzycznej oprawie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Krasnostawskiego Domu Kultury. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie nadał miejscowej jednostce OSP sztandar ufundowany przez Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru. Uroczystość była również dobrą okazją do uhonorowania wielu zasłużonych druhów i druhen. I tak przyznano: 1 Złoty Znak Związku OSP RP, medale „za Zasługi dla Pożarnictwa”: 5 złotych, 12 srebrnych i 11 brązowych. Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczona została również Jednostka OSP Kozodawy. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymało 20 druhów i druhen, odznakę „Za Wysługę Lat” przyznano 18 osobom. Odznakę „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” otrzymało 14 młodych strażaków. Przyznano także Dyplomy uznania i Listy pochwalne.

Reklamy

W tym samym dniu odbyły się w Kozodawach miejsko – gminne zawody sportowo-pożarnicze, które stanowiły ciągłość całej uroczystości.

Wyniki miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych przedstawiają się następująco:

Kategoria mężczyzn (uczestniczyło 15 drużyn)
1. OSP Moniatycze
2. OSP Wołajowice
3. OSP Nowosiółki

Kategoria kobiet (uczestniczyły 2 drużyny)
1. OSP Masłomęcz
2. OSP Ślipcze

Kategoria męskie drużyny młodzieżowe (uczestniczyło 6 drużyn)
l. OSP Koblo
2. OSP Ubrodowice
3. OSP Moniatycze

Kategoria żeńskie drużyny młodzieżowe (uczestniczyły 4 drużyny)
1. OSP Kobło
2. OSP Kozodawy
3. OSP Stefankowice

Program obchodów Jubileuszu i zawodów strażackich wzbogaciły występy artystyczne. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Krasnostawskiego Domu Kultury, młodzież z Gminnego Gimnazjum w Kozodawach oraz młodzieżowy zespół „Sonus” i ludowy zespół śpiewaczy „Polanie” działające przy GOK w Wołajowicach.
Organizatorami święta byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Kozodawach, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Hrubieszowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach.

info:
Gmina Hrubieszów

zobacz zdjęcia >>