9 grudnia 2023

Jubileusz Zespołu Chóralnego „Kłosy” ze Szpikołos

Powstał we wrześniu 2000 roku, od samego początku jego instruktorem jest Janusz Bogatko, zaś kierownikiem Emilia Kidaj. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury Wołajowicach, a swoją siedzibę ma w świetlicy w Szpikołosach.

Reklamy

Zespół Chóralny „Kłosy” ze Szpikołos

Reklamy

Jest zespołem czterogłosowym, a w swoim repertuarze posiada piosenki ludowe, biesiadne, religijne i patriotyczne. Zespół uczestniczył wielokrotnie w różnych przeglądach i festiwalach: Festiwal Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym, Przegląd Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej „Kolędy i pastorałki” w Wołajowicach, Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach, Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej w Uchaniach, Powiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach, w większości zajmując pierwsze lub drugie miejsca.

Zespół swoimi występami uświetniał imprezy lokalne, gminne, powiatowe, występował gościnnie w gminie Zarszyn i Krynice.

Jubileusz działalności swojego zespołu członkowie „Kłosów”, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wołajowicach, Rada Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich w Szpikołosach, obchodzili 26 lutego 2011 roku. Były nagrody i upominki. Nagrody finansowe przyznali zespołowi: Jan Mołodecki, wójt gminy Hrubieszów i Janusz Jędrzejewski, przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich wsi Szpikołosy. Upominki ufundowali zaprzyjaźnione zespoły oraz inni wspaniali goście, którzy przybyli na tę wyjątkową uroczystość. Muzyczną stronę spotkania zapewnili Jubilaci.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki