Jutro zakończenie przyjmowania zapisów na akcje Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

We wtorek, 20 marca br., kończy się przyjmowanie zapisów na akcje największego producenta cukru w Polsce. Skarb Państwa zaoferował pracownikom KSC S.A. i plantatorom związanym ze Spółką umowami kontraktacji (blisko 18 tys. osób uprawnionych) 777 781 217 akcji, stanowiących blisko 79 proc. kapitału zakładowego KSC S.A. w cenie 1,60 zł za jedną.

Reklamy

Zgodnie z harmonogramem zapisanym w Prospekcie emisyjnym (opublikowanym 20 września 2011 r.) przyjmowanie zapisów na akcje rozpoczęło się 20 grudnia 2011 r. Prowadzi je blisko 70 Punktów Usług Maklerskich w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Wszyscy pracownicy i plantatorzy zostali poinformowani o adresach najbliższych ich miejscu zamieszkania placówek oraz dokumentach niezbędnych do złożenia zapisu.

W drodze do objęcia akcji przez osoby uprawnione przewidziano wiele ułatwień. Oferowane akcje zostały podzielone na dwie transze: preferencyjną (333 045 608 akcji) i standardową (464 735 609 akcji). W obydwu transzach przewidziano możliwość zapłaty za zakupione akcje w okresie do siedmiu lat. Dodatkowo w transzy preferencyjnej Spółka zaoferowała wszystkim uprawnionym pożyczkę na opłacenie pierwszej raty należności za kupowane akcje w wysokości 20% wartości nabywanych papierów (aby wziąć udział w transzy preferencyjnej osoby uprawnione składały do 4 listopada 2011 r. odpowiedni wniosek o udzielenie pożyczki. Zdecydowało się na to prawie 12 tys. osób, czyli niemal 70% osób uprawnionych). Kolejne ułatwienie to realizacja w imieniu uprawnionych wszystkich formalności związanych z zakupem akcji w transzy preferencyjnej przez wyznaczonych pracowników Spółki. W tym celu należało wcześniej udzielić pełnomocnictwa Krajowej Spółce Cukrowej S.A., a Spółka wyznaczyła pracowników, którzy zrealizują kolejne kroki związane z zakupem akcji. Jeśli wcześniej wszystkie formalności zostały dopełnione w Oddziałach, Siedzibie lub Biurze Spółki, osoba uprawniona może być pewna zakupu zadeklarowanej liczby akcji w transzy preferencyjnej.

Kolejnym etapem po zakończeniu zapisów na akcje jest przydział akcji. Zgodnie z harmonogramem transakcji Skarb Państwa ma go dokonać 3 kwietnia br. Podpisywanie umów zbycia akcji ze Skarbem Państwa rozpocznie się 20 czerwca 2012 r. i będzie trwało do 20 września 2012 r.

 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – dodatkowe informacje:

KSC S.A. jest największym producentem i sprzedawcą cukru w Polsce (niemal 40-proc. udział w rynku). Funkcjonuje jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi 7 cukrowni zlokalizowanych w 5 województwach. Cukrownie te przerabiają rocznie ok. 4 mln ton buraków, dostarczanych przez ok. 17 tys. plantatorów, gospodarujących na 78 tys. hektarów.

Głównym produktem wytwarzanym przez Spółkę jest cukier biały, sprzedawany głównie dwóm grupom odbiorców. Pierwszą są polscy i zagraniczni odbiorcy przemysłowi, z którymi KSC S.A. stabilnie współpracuje od wielu lat. Do drugiej grupy należą klienci detaliczni – Spółka jest właścicielem jednej z najlepiej rozpoznawalnych marek cukru na rynku detalicznym „Polski Cukier”.

W ramach grupy kapitałowej KSC S.A. produkuje i sprzedaje również m.in. melas, cukierki, wysłodki buraczane oraz energię elektryczną i cieplną.

Strategia Spółki zakłada utrzymanie pozycji lidera w kraju i wzmocnienie pozycji rynkowej w regionie Europy Centralnej. Realizując ten cel KSC S.A. zakupiła na początku 2011 r. cukrownię w Mołdawii.

W ostatnim roku obrotowym (2010/2011) przychody wyniosły niemal 1,8 mld zł (wzrost o ponad 18% rok do roku), zysk operacyjny ok. 374 mln zł (+51%), a zysk netto 283 mln zł (wzrost o ponad połowę).

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Krajowa Spółka Cukrowa S.A. („Spółka”).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie publicznej jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 września 2011 r., opublikowany w dniu 20 września 2011 r. w formie elektronicznej na stronach internetowych Spółki (www.polski-cukier.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl) wraz z aneksami zatwierdzonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.