Kapitał Równych Szans – start dla organizacji

Lubelszczyzna

Reklamy

Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizuje projekt „Kapitał Równych Szans. Wsparcie dla organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny” na terenie województwa lubelskiego.

Termin: 1 września 2010 do 31 czerwca 2011.

Reklamy

Celem projektu jest wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, zwłaszcza z terenów wiejskich i małych miasteczek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2010 – 2011.

Zaproszenie skierowane jest do stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw lokalnych, ulokowanych na terenie Lubelszczyźnie, spełniających jedno z kryteriów:
1. nie zatrudnianie pracowników/czek lub zatrudnianie maksymalnie 2 pracowników/czek;
2. korzystanie w niewielkim stopniu z zewnętrznego wsparcia;
3. siedziba ulokowana w niewielkiej miejscowości lub na obszarach wiejskich;
4. zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
5. budżet nie przekraczający 50.000 złotych rocznie.

W ramach projektu odbędzie się:

1. Akademia NGO (wrzesień – grudzień 2010) czyli 24 szkolenia w ramach sześciu ścieżek tematycznych: zarządzanie cyklem projektu, pisanie projektów grantowych, fundraising, komunikacja interpersonalna, public relations oraz źródła finansowania działań organizacji;

2. Warsztaty wewnętrzne z budowania strategii wewnętrznej organizacji oraz doradztwo indywidualne dla organizacji wyłonionych w trakcie Akademii NGO (styczeń – marzec 2011);

3. Warsztaty dla organizacji z konkretnie wybranej tematyki (styczeń – czerwiec 2011);

4. Wyjazd integracyjny (maj – czerwiec 2011) w celu wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi na terenie Lubelszczyzny;

Osoba do kontaktów:
Adrian Szumowski
tel. kom. 513-890-868
e-mail: adrianszumowski@o2.pl

Fundacja Aktywności Obywatelskiej
ul. Dolna 3-go Maja 8/2
20-079 Lublin
tel. (81) 532-25-52
e-mail: rowne-szanse@o2.pl