Kapitał równych szans – szkolenia w październiku 2010

Szkolenia

Reklamy

Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizuje na terenie województwa lubelskiego projekt „Kapitał Równych Szans. Wsparcie dla organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny”. Celem projektu jest wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, zwłaszcza z terenów wiejskich i małych miasteczek.

Termin: 1 września 2010 do 31 czerwca 2011.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, zwłaszcza z terenów wiejskich i małych miasteczek. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2010 – 2011.

Zaproszenie skierowane jest do stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw lokalnych, ulokowanych na terenie Lubelszczyźnie, spełniających jedno z kryteriów:

1. nie zatrudnianie pracowników/czek lub zatrudnianie maksymalnie 2 pracowników/czek;
2. korzystanie w niewielkim stopniu z zewnętrznego wsparcia;
3. siedziba ulokowana w niewielkiej miejscowości lub na obszarach wiejskich;
4. zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
5. budżet nie przekraczający 50.000 złotych rocznie.

W ramach projektu odbędą się:

1. Akademia NGO (wrzesień – grudzień 2010);
2. Warsztaty wewnętrzne (styczeń – marzec 2011);
3. Warsztaty dla organizacji z konkretnie wybranej tematyki (styczeń – czerwiec 2011);
4. Wyjazd integracyjny (maj – czerwiec 2011).

W październiku zaplanowano następujące szkolenia w ramach „Akademii NGO”:

1. „Gdzie są fundusze dla NGO? Konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych”:
a. w Białej Podlaskiej w dniu 21 października;
b. w Puławach w dniu 28 października.

2. „Od projektu do efektu… Projekty grantowe dla stowarzyszeń społecznych”:
a. w Białej Podlaskiej w dniu 22 października;
b. w Lubyczy Królewskiej w dniu 22 października;
c. w Lublinie w dniu 29 października.

3. „Od pomysłu do projektu… Metodyka zarządzania projektami społecznymi. Zarządzanie cyklem projektu”:
a. w Lublinie w dniu 28 października.

***

Osoba do kontaktów:

Adrian Szumowski
tel. kom. 513-890-868
e-mail: adrianszumowski@o2.pl
Fundacja Aktywności Obywatelskiej
ul. Dolna 3-go Maja 8/2
20-079 Lublin
tel. (81) 532-25-52
e-mail: rowne-szanse@o2.pl