KAS walczy z nielegalnym hazardem

Funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno – Skarbowej zatrzymali w maju 30 nielegalnych automatów do gier hazardowych.

Reklamy

 

W minionym miesiącu funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na walkę z nielegalnym hazardem, m.in. na terenie Lublina, Puław, Dęblina, Janowa Lubelskiego czy Krasnegostawu.

W wyniku tych działań zabezpieczyli w sumie 30 nielegalnych urządzeń do gier hazardowych.

Podczas prowadzonych kontroli zabezpieczono też ponad 12,6 tys. zł, rejestratory obrazów, klucze do automatów oraz dokumentację związaną z prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych. Zatrzymana gotówka w większości przeznaczona była do wypłaty ewentualnych wygranych.

Tylko w ostatnich dniach maja, w wyniku zaledwie trzech kontroli, funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej ujawnili 14 urządzeń do gier hazardowych.

28 maja 2020 r. podczas działań kontrolnych prowadzonych na terenie Chełma i powiatu chełmskiego funkcjonariusze Działu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku z Lublina ujawnili, w dwóch lokalach, 7 nielegalnych automatów do gier hazardowych. Przeprowadzone na urządzeniach eksperymenty procesowe potwierdziły hazardowy charakter ujawnionych automatów.

Z kolei 24 i 26 maja 2020 r., podczas czynności wykonywanych w Puławach i Krasnymstawie, funkcjonariusze ujawnili 7 automatów do gier hazardowych oraz środki pieniężne przeznaczone na realizację wygranych w kwocie ponad 2,8 tys. zł.

Ponadto w dwóch kontrolowanych lokalach – w Chełmie i Krasnymstawie –  funkcjonariusze zastali też osoby nieletnie, w związku z czym na miejsce wezwali patrole policji.

Gry hazardowe często prowadzą do uzależnień są więc szczególnie niebezpieczne dla osób młodych. Dlatego też walka z hazardem jest jednym z priorytetów Krajowej Administracji Skarbowej. Poza działaniami kontrolnymi już drugi rok KAS prowadzi też ogólnopolską kampanię w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych pn. „Hazard? Nie, dziękuję!” skierowaną do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

***

 

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że zgodnie z kodeksem karnym skarbowym osobom odpowiedzialnym za urządzanie i prowadzenie nielegalnych gier hazardowych grozi odpowiedzialność karna: wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie kary łącznie. 

Jednocześnie zarówno organizatorowi nielegalnych gier, jak też właścicielowi lokalu grozi kara administracyjna – 100 tys. złotych od każdego nielegalnego automatu.

 

info i fot. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie