Kazimierz Danilewicz odszedł na wieczną wartę…

15 lutego 2013 r. zmarł ostatni żołnierz – Prezes Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy AK, żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, artysta rzeźbiarz.

Reklamy

Jako artysta rzeźbiarz zaprojektował wiele pomników, w tym m.in.  Skwer Wołyński w Warszawie, pomnik gen. broni Zygmunta Berlinga, pomnika gen. Pułaskiego w Buffalo w USA, pomnik gen. Franciszka Kleberga, statuę gen. Kazimierza Pułaskiego, popiersie gen. Jana Kiwerskiego „Oliwy”, popiersie mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”; wiele tablic pamiątkowych.

Kazimierz Danilewicz za swoje zasługi odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK, Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Reklamy

Kazimierz Danilewicz wpisał się w historię Hrubieszowa poprzez ideę przekazania popiersia mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”, które od 2010 r. jest eksponowane na terenie 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Ponadto zaprojektował tablicę pamiątkową upamiętniającą poległych za Ojczyznę, więzionych, internowanych, deportowanych, pomordowanych w latach 1939-1944 obrońców Wołynia – żołnierzy WP, konspiracji ZWZ – AK, Samoobrony oraz żołnierzy 27 WDP AK. Tablica poświęcona w 1988 r. znajduje się w hrubieszowskim kościele garnizonowym pw. MBNP. 

Żegnamy wielkiego patriotę, dla którego narodowa pamięć była zawsze najwyższym dobrem.

 
Dowództwo 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego
 
 
 
 
Źródło: 2PR