Kierunek pielęgniarstwo uzyskał wysoką ocenę – ZDJĘCIA

Kształcenie studentów na kierunku pielęgniarstwo w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu zostało pozytywnie ocenione przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP).

Reklamy

Studia licencjackie na kierunku (prowadzone w UPZ od 2017 r.) uzyskały akredytację na możliwie najdłuższy okres – 5 lat. Zespół wizytujący wysoko ocenił realizowany programu kształcenia, kwalifikacje kadry dydaktycznej i jej relacje ze studentami oraz bazę, w tym sprzęt, na którym studenci zdobywają umiejętności praktyczne. Wysoka ocena kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów licencjackich potwierdza jakość kształcenia, profesjonalizm kadry dydaktycznej i dobrą współpracę Uczelni z otoczeniem zewnętrznym w zakresie kształcenia.

Obecnie w UPZ prowadzona jest rekrutacja na pielęgniarstwo nie tylko na poziomie licencjackim, ale i II stopnia (studia magisterskie). Złożony w ubiegłym roku wniosek Uczelni o uruchomienie studiów II stopnia uzyskał akredytację KRASzPiP na okres 4 lat. Ocenie podlegały standardy kształcenia: program kształcenia, kwalifikacje kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć oraz jakość kształcenia. Zespół oceniający zwrócił szczególną uwagę na wysoki poziom bazy dydaktycznej, służącej kształceniu studentów, także w warunkach symulowanych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej UPZ oraz realizację egzaminów OSCE.

Studia stacjonarne licencjackie i magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Uczelni Państwowej w Zamościu są bezpłatne. Studia I stopnia (licencjackie) realizowane mogą być w systemie stacjonarnym, także weekendowym (bezpłatne). Kandydaci na studia magisterskie mają do wyboru studia w trybie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym (płatne).

(info i fot. UPZ)


Zobacz też:

Porysował auta, żeby zemścić się na dziewczynie

Porysował auta, żeby zemścić się na dziewczynie

LubieHrubie na Twitterze