Kobieta przyszłości

Nie czekaj! Rynek pracy stanie przed Tobą otworem dzięki Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, która zaprasza do udziału w Projekcie: „Kobieta przyszłości”

Reklamy

u>Uczestnikami Projektu mogą być osoby spełniające poniższe warunki:

• pozostające bez zatrudnienia
• niezarejstrowane w Powiatowych Urzędach Pracy
• zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego
• w wieku produkcyjnym

W ramach Projektu proponujemy:

Szkolenia zawodowe obejmujące:
° doradztwo zawodowe przedszkoleniowe
° warsztaty „Kluczowe kompetencje zawodowe i społeczne – aktywizacja”
° szkolenie ogólne „Podstawowe zasady pracy w biurze”
i „Praca przy komputerze”

° szkolenia specjalistyczne: „Obsługa klienta”;
° pośrednictwo pracy

Każda osoba weźmie udział w 104 godzinnym szkoleniu.

Uczestnikom Projektu zapewniamy:

• materiały szkoleniowe
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenie najtańszym środkiem komunikacji publicznej
• poczęstunek
• certyfikat/ zaświadczenie ukończenia szkolenia
• dodatek szkoleniowy

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w:

Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Hrubieszowie,
Plac Wolności 15, I piętro,
tel./fax.: (84) 696 54 77,

informacje dostępne są również na stronie internetowej FRL www.fundacja.lublin.pl >>

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.