Kobiety uradziły

HrubieszówTeptiuków

Reklamy

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie odbyło się w Teptiukowie 26 marca 2009 roku w związku z upływem kadencji.

Na zebraniu wybrano:
1. Zarząd w składzie:
– przewodnicząca – Irena Czerwińska,
– wiceprzewodnicząca – Lucyna Antoniak,
– wiceprzewodnicząca – Danuta Kozłowska,
– sekretarz – Alicja Lipian,
– skarbnik – Marzanna Szymczuk,
– członek – Halina Najczuk,
– członek – Władysława Mic.
2. Komisję Rewizyjną w składzie:
– przewodnicząca – Daniela Janczuk,
– członek – Krystyna Garbacz,
– członek – Danuta Hojda.

Plan działania na kadencję 2009-2013 przewiduje m.in.:
1. Zwiększenie udziału KGW w aplikowaniu po dostępne datacje.
2. Promocja Kół Gospodyń Wiejskich.
3. Pomoc w tworzeniu wiosek tematycznych.
4. Pomoc w tworzeniu punktów żywieniowych dla turystów.
5. Organizacja Biesiady KGW w m-cu sierpniu każdego roku.

Irena Czerwińska
Przewodnicząca
Rady Gminnej KGW

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009