Kolejne pieniądze dla Gminy Hrubieszów

W dniu 1 października 2012 r. Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki podpisał kolejną już umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego, przyznającą Gminie Hrubieszów dofinansowanie na remont świetlicy wiejskiej. Tym razem wyremontowana i zmodernizowana zostanie świetlica w miejscowości Kobło.

Reklamy

Będzie to możliwe dzięki zaakceptowaniu wniosku Gminy Hrubieszów, złożonego w maju br. do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

Dofinansowanie, w wysokości 84.542 zł, zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Oś IV Leader Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”).

Reklamy

Celem planowanej do realizacji operacji (projektu) jest: Zwiększenie dostępu do usług kulturalnych, zaspokojenie potrzeb społecznych, świadczonych w świetlicy wiejskiej oraz zwiększenie atrakcyjności tego obiektu dla samych mieszkańców i turystów poprzez jej modernizację i remont.

Wartość całkowitą operacji oszacowano na kwotę ponad 165 tys. zł. Planuje się ją zrealizować do listopada 2013 r.

 

Sekretarz  Gminy Hrubieszów

Tomasz Zając