Kolejne pieniądze z Unii Europejskiej dla gminy Werbkowice. 4 miliony na nową oczyszczalnię

Gmina Werbkowic zdobyła 4 mln zł – całą pule dotacji unijnych w ramach PROW z podstawowych usług, o jaką może się starać w konkursach jednostka samorządu terytorialnego w latach 2007-2013.

Reklamy

Wójt gminy Werbkowice Lech Bojko podpisał umowę na dofinansowanie już 3 inwestycji realizowanej w ramach „Podstawowych usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (w ramach poprzednich dofinansowań w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej gmina wybudowała sieć wodociągową w 8 miejscowościach). Tym razem realizowane będzie zadanie polegające na modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Werbkowice. 

 

Nowa oczyszczalnia składać się będzie z następujących obiektów i urządzeń:

Reklamy

– studzienka połączeniowa wybudowana na istniejącym kolektorze doprowadzającym ścieki

komunalne

– pompownia ścieków surowych wyposażona w sito pionowe i 3 pompy zatapialne wraz z

pomiarem poziomu

– wydzielonej części technologiczne w istniejącym budynku technicznym

– reaktora biologicznego składającego się z dwóch równoległych ciągów, które składają się z

następujących stopni:

– rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone

Kosztorysowa wartość inwestycji to ponad 8mln zł.

 

Informacja: autor wniosku aplikacyjnego i koordynator projektu

Przemysław Podskarbi

Inspektor ds. Koordynowania Projektów Unijnych i Rozwoju Gminy Werbkowice.