Kolejne place zabaw w Gminie Werbkowice

Dnia 6 lipca 2011r. Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko przekazał oficjalnie nowo wybudowane place zabaw w Malicach, Podhorcach, Kotorowie w zarząd sołectw. Place zabaw powstały dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z PROW oś „Leader”. Przyznane dofinansowanie z UE wynosi ponad 78 tyś zł.

Reklamy

Na terenie gminy Werbkowice działa już 5 profesjonalnych – certyfikowanych placów zabaw. W 2010r. przy udziale dofinansowania zewnętrznego wybudowano place zabaw przy szkołach w Sahryniu i Werbkowicach.

Reklamy

***

Info i foto:
UG Werbkowice