Kolejne środki unijne na modernizacje w gminie Werbkowice

W 2012r. planowane jest wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w świetlicach w miejscowościach: Hostynne, Podhorce, Dobromierzyce, Peresołowice. W imieniu gminy, Wójt Lech Bojko podpisał umowy na dofinansowanie w.w zadań z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Reklamy

Gminie na ten cel przyznano z UE dofinansowanie na kwotę ponad 360 tys. zł.