Kolejne zatrzymania w sprawie likwidacji grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem papierosami i alkoholem

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki Straży w Hrebennem, w dniu 14 czerwca 2021 roku, na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali 7 osób.  Zatrzymań dokonano w związku ze śledztwem prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu a dotyczącym działalności grup przestępczych, zajmujących się nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi, bez polskich znaków akcyzy, Jest to ciąg dalszy działań, jakie zostały podjęte w dniach 15, 31 marca i 17 maja 2021 roku, kiedy to zatrzymano już trzynaście osób.

Reklamy

Z ustaleń śledztwa wynika, że w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 15 lutego 2020 r., w miejscowościach powiatu radomskiego, województwa łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, a także na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, działała zorganizowana grupa przestępcza, mająca na celu popełnianie przestępstw skarbowych, polegających na nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu wyrobów akcyzowych w postaci papierosów nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego. Sprawcy organizowali odbiór wyrobów akcyzowych od innej grupy przestępczej objętej postępowaniem, gromadzili te wyroby, przygotowując do dalszej dystrybucji. Następnie przewozili wyroby akcyzowe za granicę kraju.

Ustalono, że sprawcy nabywali, przechowywali i przewozili wyroby akcyzowe w postaci nie mniej niż 161.291 paczek papierosów nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego, przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w postaci należnego cła w wysokości 204.376 zł., należnego podatku VAT w wysokości 771.273 zł oraz należnego podatku akcyzowego w wysokości 2.794.167 zł.

Spośród zatrzymanych 5 podejrzanych usłyszało prokuratorskie zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych, a także kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec jednej osoby zatrzymanej, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy a wobec pozostałych osób dozór Policji.

­

(info i fot. NOSG)


Zobacz też:

Zosin i Dołhobyczów od jutra otwarte dla podróżnych

Zosin i Dołhobyczów od jutra otwarte dla podróżnych


LubieHrubie na Instagramie