Kolejny numer Biuletynu TRH

Ukazał się kolejny Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im Stanisława Staszica, pod podwójnym numerem 3 i 4 z datą 2005 r.

Reklamy

Zawiera on szczególnie treści związane z obradami XXI Walnego Zjazdu TRH. Można zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności zarządu TRH z ostatniej kadencji, przygotowanym przez prezesa tego towarzystwa p. Jerzego L. Krzyżewskiego. Jest przedstawiony poprawiony na ostatnim zjeździe Statut TRH i uchwały na dalszą działalność. Znajdują się zdjęcia członków Prezydium Zarządu, członków zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Ks. Kapelan TRH Waldemar Malinowski przedstawia swój referat pt. „Otworzyć się na Patrona TRH”. W związku z 45 – leciem TRH prezes J. Krzyżewski w cyklu ocalić od zapomnienia w swoim artykule „Wpisane w Ziemię Hrubieszowską i Jej tradycje” napisał z czego wywodzi się TRH, z kim współpracuje, przedstawia najważniejsze wydarzenia z historii hrubieszowszczyzny, zasłużonych ludzi tej ziemi i rolę biuletynów TRH .

Prof. Andrzej Kokowski wybitny archeolog z Lublina pisze o swojej współpracy z TRH i swoich przemyśleniach. Inny wybitny archeolog prof. Jan Gurba przedstawia nam, jaka była tematyka archeologii w biuletynach TRH na przestrzeni lat.

W związku z przekroczeniem 80 – ciu lat życia zasłużonego dla Ziemi Hrubieszowskiej i kraju prof. Wiktora Zina, są przedstawione jego związki z Hrubieszowem, jak i jego olbrzymie dokonania. Sam profesor opisał początki powstania straży pożarnej w Hrubieszowie i oczywiście naszkicował, gdzie była ulokowana w XIX wieku.

Jan Podkowik w swoim artykule pisze o początkach lokalizacji obecnego hrubieszowskiego cmentarza. Natomiast p. Halina Giergiel opisała Pielgrzymkę Hrubieszowian na początku XX wieku do Ziemi Świętej.

Oprócz tekstów są liczne zdjęcia: ze zjazdu TRH, medalionów, Wincentego Piątago (założyciela TRH), prof. W. Zina i inne dotyczące naszej historii. Można zapoznać się ze składem Kolegium Redakcyjnym biuletynu.

Zachęcam do zakupienia w/w Biuletynu i starszych numerów w siedzibie TRH, znajdującej się w Dworku Du Chateu przy ul. 3 Maja 11, lub obok w muzeum – szczególnie tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat naszej „Małej Ojczyzny”.

Opracował – mak