Kombatanci AK idą do sądu. Żądają sprostowania oskarżeń o mord pod Uchaniami

To już pewne. Byli żołnierze AK, kierowani przez posła Sławomira Zawiślaka (PiS) o prawdę będą walczyć w sądzie. Ich prawnicy przygotowują pozew przeciwko Stowarzyszeniu Panorama Kultur, które w swojej publikacji zarzuciło polskim partyzantom i mieszkańcom Uchań zamordowanie 80 Żydów.

Reklamy

O wyborze drogi sądowej kombatanci zdecydowali jednogłośnie na zebraniu 19 listopada. Nie doczekali się sprostowania zafałszowanej historii, wytoczą więc wydawcy proces. 


Więcej:

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/43334/pozwa-za-falsz.html

źródło: tygodnikzamojski.plDnia 19 listopada  br.  w Zamościu w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – działającego na terenie 6 powiatów poprzez pracę 30 Kół Rejonowych – odbyła się konferencja prasowa, podczas której członkowie Związku:

– przekazali zaproszenie na organizowane przez ŚZŻAK Okręg Zamość – przy wsparciu współorganizatorów – obchody 70 rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej – Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość

– poinformowali o decyzji Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość o przygotowywaniu pozwu sądowego przeciwko wydawcy publikacji „Śladami Żydów. Lubelszczyzna”, który zamieścił w niej nieprawdziwą  informację o mordzie 80 Żydów na terenie Uchań w lipcu 1944r przez partyzantów i mieszkańców Uchań, a następnie nie zrealizował w pełni oczekiwań środowiska, mających na celu naprawę fałszywego oskarżenia.

Ponadto na konferencji, poinformowano o kolejnej inicjatywie ŚZŻAK Okręg Zamość – wspartej przez n/w organizacje pozarządowe z terenu Zamojszczyzny – tj.  organizacji w czerwcu 2014r obchodów 70 rocznicy walk AK i BCH z UPA pod Rzeczycą, Posadowem, Ulhówkiem, Podlodowem.

W konferencji uczestniczyło kilkanaście osób: weterani AK, przedstawiciele władz ŚZŻAK Okręg Zamość, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych. ŚZŻAK Okręg Zamość reprezentowali m.in: Sławomir Zawiślak  – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł na Sejm RP, członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość mjr Tadeusz Kopeć, mjr Michał Kręglicki, por. Andrzej Jaroszyński, oraz członkowie Związku por. Józef Łaba, por. Narcyz Kruk, Marian Derkacz, Zbigniew Mazurek. Z kolei Stowarzyszenie ” Fenix” z Łaszczowa Prezes Zygmunt Sochan, Wiceprezes Antoni Borkowski oraz Marek Gwoździuk dowódca (działającej w ramach stowarzyszenia) Grupy Rekonstrukcyjno- Historycznej 9 Pułku Piechoty Legionów. Na konferencji obecny był także Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzy Krzyżewski oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Telatyn Jan Sławiński.

Na wstępie Prezes S. Zawiślak w imieniu członków ŚZŻAK Okręg Zamość poprosił przedstawicieli mediów o przekazanie opinii publicznej zaproszenia na organizowane dn. 29-30 listopada br. w Zamościu obchody 70 rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej – Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość.

W kolejnej części konferencji Prezes S. Zawiślak poinformował, że początku tego miesiąca na adres Związku wpłynęło pismo od Pana Emila Majuka, Prezesa Stowarzyszenia Panorama Kultur – przedstawiciela głównego wydawcy publikacji „Śladami Żydów. Lubelszczyzna”, w której oszkalowane zostało dobre imię partyzantów polskich i mieszkańców Uchań. W tym wydawnictwie w/w niesprawiedliwie zarzucono zamordowanie 80 Żydów na dwa tygodnie przed końcem wojny. Prezes S. Zawiślak przypomniał, że po zdecydowanym proteście Związku twórcy publikacji przyznali, że teza o wymordowaniu przez partyzantów przy współudziale mieszkańców Uchań 80 Żydów nie ma żadnej podstawy w bardzo skromnym materiale źródłowym, z którego wynika, że na dwa tygodnie przed końcem wojny zamordowanych zostało prawdopodobnie 6, a nie 80 Żydów i to przez oprawców, którzy nie byli w AK a co bardzo istotne zaraz po wojnie zostali funkcjonariuszami milicji strzegącej nowego, komunistycznego porządku.

Z pisma oraz wcześniejszych wystąpień wynika, że Prezes Majuk, w odpowiedzi na nasze jednoznaczne stanowisko i żądania podjął już następujące działania:

  1. rozesłał przeprosiny i sprostowanie do mediów – oświadczenia Prezesa Majuka były już cytowane przez nasze media lokalne, w tym Tygodnik Zamojski, jak i media ogólnopolskie, w tym Nasz Dziennik
  2. rozesłał do ponad 80 bibliotek erratę do publikacji w postaci naklejki z nowym tekstem,  który zastępuje fałszywą i szkalującą partyzantów informację tekstem, że w lasach pod Uchaniami ukrywało się 80 Żydów, a do końca okupacji niemieckiej przetrwało ich tylko 9

jest gotów zamieścić oświadczenie ze sprostowaniem w mediach o zasięgu lokalnym.

Członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość wyrażają zadowolenie z faktu, że kłamliwa informacja na temat partyzantów i mieszkańców Uchań jest prostowana przez wydawcę, pomimo że nie naprawi to już wyrządzonych szkód. Wyrażają także zadowolenie z faktu, iż Pan Prezes jest on gotowy zamieścić stosowne oświadczenie w mediach o zasięgu lokalnym. Jednak w dalszym ciągu podtrzymują przedstawione w komunikacie prasowym z  konferencji prasowej z dnia 16 sierpnia  i przesłane pisemnie żądania, z następujących powodów:

  1. jak wynika z pisma Prezesa Majuka i załączników do niego errata została rozesłana do blisko 90 bibliotek, a publikacja ukazała się w nakładzie 1000 egz. – CO ZATEM Z CONAJMNIEJ OK. 800 EGZEMPLARZAMI KTÓRE POZOSTAŁY W OBIEGU BEZ ERRATY I NADAL SZKALUJĄ DOBRE IMIĘ POLSKICH PARTYZANTÓW?
  2. na jakiej podstawie Prezes Majuk twierdzi, że publikacja miała zasięg lokalny, tj. nie trafiła poza nasz region?
  3. czy fakty powyższe nie dowodzą konieczności zamieszczenia stosownego oświadczenia w mediach ogólnopolskich trafiających do różnych kręgów, a więc np. w Gazecie Wyborczej i w Naszym Dzienniku?

Poniżej oczekiwana przez nas treść oświadczenia:

„Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i Muzeum Historii Żydów, jako wydawcy książki „Śladami Żydów. Lubelszczyzna” z 2011 r. oświadczają, iż na stronie 416-417 tej publikacji znalazła się fałszywa informacja, jakoby w 1944 r., na dwa tygodnie przed końcem okupacji niemieckiej, partyzanci, oraz mieszkańcy Uchań, wymordowali w lesie opodal tej miejscowości 80 Żydów. Oświadczamy, iż jest to informacja fałszywa i nie ma żadnych podstaw do jej formułowania.. Za zaistniałą sytuację i wyrządzoną krzywdę przepraszamy kombatantów AK, rodziny poległych i zmarłych żołnierzy AK z Zamojszczyzny oraz mieszkańców Uchań w Powiecie Hrubieszowskim. Jednocześnie wyjaśniamy, że do wszystkich bibliotek i księgarń rozesłana została stosowna errata prostująca tę fałszywą informację”.

W tej sytuacji obecni na konferencji członkowie Związku poinformowali, że podjęli decyzję – w zgodzie z przyjętą tego dzisiejszego dnia przez Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość uchwałą – o przekazaniu sprawy prawnikom celem sporządzenia stosownego pozwu do sądu.

Wyrazili także nadzieję, że sformułowanie użyte przez Prezesa Majuka w jego piśmie „w żadnym miejscu tekstu zawierającego błędną informację o ilości zamordowanych Żydów nie jest użyta nazwa Armia Krajowa” jest tylko stwierdzeniem faktu nie mającego znaczenia dla całej sprawy, a nie próbą zdjęcia z siebie odpowiedzialności za naruszenie dobrego imienia partyzantów, w tym w szczególności żołnierzy AK. Jest bowiem powszechnie wiadome, że w tamtym czasie w lasach pod Uchaniami walczyli i przebywali przede wszystkim partyzanci AK i z tego powodu użycie słowa partyzanci, z pomocą miejscowej ludności, jednoznacznie rzuca fałszywe światło na żołnierzy Armii Krajowej a także Batalionów Chłopskich.

W kolejnym punkcie konferencji zebrani poinformowali, że popierają inicjatywę organizacji obchodów 70 rocznicy walk AK i BCH z UPA pod Rzeczycą, Posadowem, Ulhówkiem, Podlodowem. Członkowie Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość już dnia 23.09. 2013r. wysłali do samorządowców z terenu historycznych walk pisma z propozycją włączenia się ich do realizacji podjętego projektu. Prezes S. Zawiślak poinformował o już podjętych przez Związek działaniach organizacyjnych i wyraził wdzięczność za błyskawiczne wsparcie projektu przez organizacje pozarządowe. Z kolei Prezes Z. Sochan oraz Prezes J. Krzyżewski przypominając historie walk z UPA potwierdzili  poparcie stowarzyszeń dla projektu.

O planach organizacji rekonstrukcji walk mówił pan M. Gwoździuk.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel Gminy Telatyn zobowiązał się do organizacji  spotkania, na którym omówione zostaną szczegóły organizowanej uroczystości. Warto podkreślić, że przed konferencją poparcie dla organizacji w/w uroczystości zgłosiła także Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Gminy Telatyn Pani Jadwiga Wacko.

Zebrani zwrócili się z apelem o wsparcie podjętego przez nich planu organizacji w/w święta.

 

(-) Sekretariat

Światowego Związku Żołnierzy

Armii Krajowej Okręg Zamość

 

Czytaj też:

Zamość, Uchanie: Kombatanci z Armii Krajowej wściekli, żądają przeprosin i sprostowania

Komunikat w sprawie publikacji „Śladami Żydów. Lubelszczyzna”

ontrowersje wokół publikacji nt. Żydów. Szykuje się pozew