Komisja Europejska nie zmieni ankiety o gazie łupkowym

Komisja Europejska nie zmieni kwestionariusza konsultacji publicznych dotyczących gazu łupkowego. Ankieta była wielokrotnie krytykowana za wadliwą konstrukcję i nieprecyzyjnie sformułowane pytania. Komisja Europejska odpowiedziała na list prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej do komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika, w którym zgłosiła swoje uwagi dotyczące ankiety.

Reklamy

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w ramach prac nad nowym pakietem legislacyjnym dotyczącym gazu łupkowego.

Prof. Kolarska-Bobińska, a także, niezależnie, inni socjologowie, krytykowali kwestionariusz w oparciu o który prowadzone są konsultacje. Wskazywali na sugerujące określenia (m.in. „gaz niekonwencjonalny”), niezrównoważenie korzyści i zagrożeń w pytaniach, traktowanie respondentów jako ekspertów etc.

– W odpowiedzi na mój list Komisja dała do zrozumienia, że właściwie to zgadza się z moimi szczegółowymi zarzutami, ale ogólnie całej ankiecie nie można nic zarzucić. Nie zamierza zmienić treści ankiety, ani też przyznać się do błędów. To doskonały przykład biurokratycznego wykręcania się – uważa prof. Kolarska-Bobińska.

– W ramach trwających konsultacji wysłałam Komisji Europejskiej najnowsze wyniki dotyczące poparcia dla gazu łupkowego na Lubelszczyźnie. Wyniki wskazują na wysokie i niezmienne poparcie w rejonie, gdzie prowadzonych jest kilkanaście odwiertów. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o profesjonalną ankietę przez ośrodek badawczy na próbie 1000 respondentów. Mam nadzieję, że wyniki te zostaną również uwzględnione w trakcie konsultacji społecznych – dodaje Kolarska-Bobińska.

 

Ankieta dostępna jest na stronie KE:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SHALEGAS&lang=pl