22 lipca 2024

Komunikat Komendy Wojewódzkiej Policji dla posiadaczy broni

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie informuje posiadaczy broni palnej bojowej krótkiej zarejestrowanej do celów łowieckich o zmianach w przepisach.

Reklamy

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie informuje, że w dniu 14 grudnia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Zgodnie z § 3 ust 1 przedmiotowego rozporządzenia do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń długa centralnego zapłonu, o lufach gwintowanych lub gładkich, z wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów z tym, że do magazynka broni samopowtarzalnej można załadować jednorazowo najwyżej dwa naboje.
 
Mając na uwadze powyższe, w chwili obecnej brak jest prawnych możliwości używania broni palnej krótkiej centralnego zapłonu oraz broni palnej bocznego zapłonu zarejestrowanej z przeznaczeniem do celów łowieckich, do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka. Wszelkich szczegółowych informacji na ten temat udziela Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod numerem tel. (81) 535 44 74.