Komunikat Wójta Gminy Werbkowice

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że Gmina Werbkowice realizując Program Usuwania Azbestu udziela pomocy mieszkańcom Gminy w zakresie demontażu i utylizacji eternitu z pokryć dachowych.

***

W związku z powyższym do dnia 20 listopada 2009 r. przyjmowane są wstępne wnioski na sfinansowanie demontażu i unieszkodliwienia eternitu z pokryć dachowych na rok 2010.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela pracownik Urzędu Gminy Beata Kulik pok. Nr 14 tel. 084/6572080.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009