Konferencja dotycząca sytuacji rodzin zastępczych

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że z okazji przypadającego w dniu 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego tut. Centrum oraz zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego Izabeli i Janusza Mendoń organizują w dniu 29 maja 2009 r. o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego konferencję dotyczącą sytuacji rodzin zastępczych w powiecie hrubieszowskim.

Spotkanie to rozpoczyna realizację projektu pt. „Letnia szkoła dla rodziców zastępczych” dofinansowywanego przez Fundację Ernst & Young w ramach Konkursu „30 Maja – Świętujemy razem”.

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień rodzicielstwa zastępczego, propagowanie tej formy jako alternatywy wobec opieki instytucjonalnej. W ramach konferencji przewidujemy m.in. wystąpienie sędziego rodzinnego, psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, osoby prowadzącej pogotowie rodzinne oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, który przedstawi Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie hrubieszowskim i poprowadzi dyskusję zmierzającą do wypracowania rozwiązań wspomagających rodziny zastępcze w codziennym funkcjonowaniu i zachęcających do tworzenia nowych rodzin w powiecie hrubieszowskim.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej do udziału w konferencji.

Hrubieszow LubieHrubie 2009