Konferencja naukowo – szkoleniowa w Czumowie

8 września w pałacyku w Czumowie odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa zorganizowana przez Oddział Wewnętrzny SP ZOZ w Hrubieszowie oraz Zamojski Oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Reklamy

Konferencja poświęcona była znaczeniu aktywności fizycznej w chorobach układu krążenia, duszności – jako wiodącemu objawowi w chorobach serca i płuc oraz rewaskularyzacji serca. Referaty wygłosili: ordynator oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Hrubieszowie dr Stanisław Kłak, dr Marek Michnar, dr Agata Czarnopyś- Sitarz oraz dr hab. Andrzej Kleinrok.

Konferencja zorganizowana została dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie oraz grantom edukacyjnym sponsorów.

Reklamy

Program artystyczny przygotował Teatr Piosenki MŁYN w składzie: Maria Łyko, Monika Jarmoszczuk, Katarzyna Sowierszenko-Gil, Andrzej Pakuła, Tomasz Brudnowski i Maciej Łyko.