Konferencja PiS

Zamość

Reklamy

Dnia 9 maja br. w Białej Podlaskiej odbył się Zarząd Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 połączony z konferencją prasową. Członkowie Zarządu Okręgu ustosunkowali się m.in. do niezwykle trudnej sytuacji oddziałów PKS przejętych w listopadzie 2010 r. przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

W konferencji udział wzięli Parlamentarzyści Lubelszczyzny m.in. Poseł Sławomir Zawiślak, Poseł Beata Mazurek, Poseł Adam Abramowicz, Poseł Jerzy Rębek, Senator Jerzy Chróścikowski oraz lider FM PiS w Okręgu nr 7 Mariusz Zańko.

Członkowie Zarządu Okręgu ustosunkowali się m.in. do niezwykle trudnej sytuacji oddziałów PKS przejętych w listopadzie 2010 r. przez Samorząd Województwa Lubelskiego od Skarbu Państwa w tym Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Białej Podlaskiej oraz Zamościu. W/w wyrazili zaniepokojenie brakiem działań władz wojewódzkich w tym zakresie, co może skutkować upadkiem w/w firm, likwidacją setek miejsc pracy oraz utrudnieniem w dostępie mieszkańców regionu do publicznej komunikacji.

W związku z powyższym członkowie Zarządu PiS Okręg nr 7 w Chełmie zajmując stanowisko w w/w problemie podjęli uchwałę w sprawie wystosowania apelu do Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego konieczności pilnej pomocy spółkom PKS na terenie województwa lubelskiego- w załączeniu.

Dnia 10 maja br. p.o. Prezesa ZO PiS Okręg nr 7 w Chełmie Poseł Sławomir Zawiślak oraz przedstawiciele Zarządu: Wiceprezes Poseł Adam Abramowicz, oraz Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj spotkali się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Krzysztofem Hetmanem. W czasie spotkania przedstawili swoją opinię na temat sytuacji w poszczególnych firmach oraz przekazali Marszałkowi stanowisko Zarządu Okręgu.

Członkowie Zarządu PiS Okręg nr 7 w Chełmie wcześniej podejmowali inicjatywy mające na celu zażegnanie trudnej sytuacji w przejętych przez samorząd PKS-ach. W załączeniu- m.in. pismo z dnia 6 kwietnia br. do Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego w sprawie rozważenia możliwości przystąpienia władz samorządowych do przetargu nieograniczonego, celem zakupu terenu dworca autobusowego w Zamościu, przy ul. Hrubieszowskiej 1.

Zarząd Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 liczy na to, że Samorząd Województwa Lubelskiego ostatecznie zdecyduje się na podjęcie decyzji, które umożliwią dalsze funkcjonowanie Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej S.A. z terenu województwa lubelskiego.

(-) Sławomir Zawiślak
p.o. Prezesa Zarządu Okręgowego PiS Okręgu nr 7