Konferencja prasowa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

17 sierpnia w Delegaturze LUW w Zamościu odbyła się konferencja prasowa w której udział wzięli: płk Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, Sławomir Zawiślak – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP, major Wojciech Brykner – cz. p. o. dowódca 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu oraz Witold Marucha – Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość, członek Koła Rejonowego ŚZŻAK Komarów-Osada.

Reklamy


W trakcie konferencji Prezes Tomasz Dudek oraz ww. przekazali opinii publicznej zaproszenie oraz informacje dotyczące programu tegorocznych uroczystości patriotyczno-religijnych obchodów 97. Rocznicy Bitwy pod Komarowem – VIII Manewry Kawalerii.

Patronat honorowy nad tegorocznymi obchodami zorganizowanymi przez głównego organizatora – Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” oraz współorganizatorów: ŚZŻAK Okręg Zamość, Parafię rzymsko-katolicką p.w. Św. Trójcy w Komarowie, NSZZ Rolników Indywidualnych w Komarowie oraz Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka objął  Prezydent RP Andrzej Duda

Wśród instytucji wspierających i partnerów obchodów znalazły się jednostki  WOJSKA POLSKIEGO, które uczestniczą w – powiązanych z ww. obchodami – kilkudniowych manewrach z udziałem ochotniczych formacji kawaleryjskich tj. SZWADRON KAWALERII WOJSKA POLSKIEGO, 2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ, 2 HRUBIESZOWSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY, 25 BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ im. Księcia Józefa Poniatowskiego, 3 ZAMOJSKI BATALION ZMECHANIZOWANY W ZAMOŚCIU, 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE oraz 32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w Zamościu.

Prezes T. Dudek poinformował, że w trakcie obchodów na dzień 26 sierpnia w sobotę o godzinie 18.00 przewidziano m.in. capstrzyk na cmentarzu w Komarowie,  Mszę Świętą za poległych Ułanów, koncert Orkiestry Wojskowej.

W dniu 27 sierpnia – niedziela o godz. 12.00, zaplanowano Święto Kawalerii Polskiej w ramach którego odbędzie się inscenizacja epizodów bitwy pod Komarowem 1920 w której weźmie udział około 250 kawalerzystów, pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego szwadronów ochotniczych także Szwadronu Kawalerii WP. Prezes T. Dudek podkreślił, iż tegoroczne działania mają charakter pro obronny, czego efektem będzie również przedstawienie w trakcie niedzielnych obchodów pokazu współdziałania jednostek konnych z wojskami operacyjnymi, jak też wojskami obrony terytorialnej.    

Niedzielne uroczystości odbędą się na terenie wsi Wolica Śniatycka – dojazd drogą Wolica Śniatycka lub od strony miejscowości Cześniki. Od godziny 10.00-11.00 istnieje możliwość zwiedzenia obozu kawalerii.

Prezes T. Dudek złożył podziękowania dla wszystkich współorganizatorów przedsięwzięcia, podkreślając ogromne zaangażowanie Pana Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka pełniącego również funkcję Prezesa AK Okręg w Zamościu.

Informacje dotyczące uczestnictwa Wojska Polskiego w ww. wydarzeniu przybliżył uczestnikom konferencji Major Wojciech Brykner podkreślając wagę wspólnych ćwiczeń organizacji pro obronnych, w tym kawalerii ochotniczej z wojskami operacyjnymi oraz wojskami obrony terytorialnej. Mjr Brykner  jako dowódca 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu wchodzącej w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej poinformował również, iż wiele osób z organizacji pro obronnych a także z kawalerii ochotniczej zasila struktury WOT.  

Podczas konferencji głos zabrał także Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, który podkreślił wielki wysiłek organizacyjny jaki jest wykonywany na rzecz organizacji kolejnej edycji Komarowskiej Potrzeby 2017. Wyrażając zadowolenie z możliwości wsparcia także tegorocznych obchodów przez reprezentowany przez niego Związek oraz jako – zaangażowany w projekt – poseł na Sejm RP serdecznie podziękował głównemu organizatorowi płk. T. Dudkowi za wieloletnia dobra pracę na rzecz krzewienia pamięci o wielkim zwycięstwie polskiej jazdy nad Armią Budionnego.

Przywołując wypowiedziane na początku słowa prowadzącego konferencję Sekretarza ŚŻŻAK O/Z Witolda Maruchy (zaangażowanego we wspólne działania także na terenie gminy Komarów ) poseł S. Zawiślak przyłączył się do podziękowań skierowanych do  społeczności lokalnej, mieszkańców Komarowa za wsparcie społecznej pracy organizacji pozarządowych. Podziękowania za wsparcie przekazał wszystkim współorganizatorom, Wojsku Polskiemu, ochotnikom,kawalerzystom tak licznie, na własny koszt przybywającym corocznie do Komarowa, oraz licznym podmiotom gospodarczym, firmom i instytucjom, których wsparcie zapewniło zabezpieczenie finansowe organizacji VIII Manewrów Kawalerii – Komarowskiej Potrzeby 2017.

W drugiej części swojej wypowiedzi poseł S. Zawiślak przypomniał, że dnia 28 lipca br., z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Hrubieszów, w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury, odbyła się konferencja prasowa, której tematem było przedstawienie protestu przeciwko poniżaniu i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy AK i BCh.

Podczas konferencji jej uczestnicy – m.in. Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzy L. Krzyżewski, Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Hrubieszów Kamila Maślanka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu Janina Kalinowska – przekazali do wiadomości opinii publicznej oświadczenie (poparte także podpisami mieszkańców) – protest przeciwko poniżaniu godności i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich – skan oświadczenia w załączeniu.

W treści ww. oświadczenia autorzy wyrazili swój głęboki niepokój wobec opublikowania na portalu informacyjnym „LubieHrubie.pl” pamiętników Ukrainek: Nadii Melnyk-Nowosad, Larysy Sajenczuk i Oleksija Stachurskyj, szkalujących dobre imię żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Hrubieszów i Tomaszów Lubelski oraz Batalionów Chłopskich Oddziału Stanisława Basaja „Rysia”. Pamiętniki podnoszą  temat akcji AK i BCh na Sahryń w dniu 10 marca 1944 r„ i w swojej treści przedstawiają polskich partyzantów, jako bandytów i morderców ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci.

Według ww. uczestników konferencji cytowane w pamiętnikach informacje są nieprawdziwe, tendencyjne i godzą w dobre imię żołnierzy AK i BCh. W związku z tym wyrazili oni swoje ubolewanie także wobec faktu, że w – zatwierdzonych przez poprzednie władze – wydawnictwach Instytutu Pamięci Narodowej likwidacje gniazd UPA nazywa się działaniami odwetowymi, tzw. akcjami terrorystyczno – likwidacyjnymi w stosunku do ludności ukraińskiej. Smuci także fakt, że członków grup zbrojnych OUN-B, dopuszczających się ludobójstwa na ludności polskiej na Kresach podczas II wojny światowej (uchwała Sejmu RP), aktów gwałtu i bandytyzmu, określa się w tych wydawnictwach jako ukraińskich partyzantów lub bojowników, powołując się przy tym na materiały ukraińskiego IPN, który hołduje  ideologii Bandery, Dońcowa i Szuchewicza.

Konferencję poprzedziła – zorganizowana przez ŚZŻAK Okręg Zamość, bezpłatna dla zaproszonych mieszkańców Hrubieszowa i regionu, projekcja filmu dokumentalnego pt. „Sahryń”. Film ukazujący prawdę historyczną dotyczącą akcji oddziałów Armii Krajowej obwodu Hrubieszów i Tomaszów Lubelski oraz BCh Stanisława Basaja „Rysia” m.in na bastion nacjonalistów ukraińskich we wsi Sahryń Film został wyświetlony w sali kinowej w/w HDK dla zgromadzonych na niej kilkuset widzów.

Poseł w imieniu organizatorów konferencji w Hrubieszowie serdecznie podziękował za obecność na konferencji reprezentantom mediów natomiast bardzo licznym i aktywnym w przeprowadzonej (po obejrzeniu filmu i wygłoszeniu oświadczenia) dyskusji mieszkańcom za poparcie naszej inicjatywy broniącej prawdy historycznej i godności naszych przodków.

Stwierdził, że za podniesionymi głosami w ww. dyskusji mieszkańcy naszego regionu liczą, że m. in. nowe władze IPN podejmą zdecydowane działania (także wydawnicze), które zatrzymają negatywnie społecznie ocenianą akcję oczerniania działań AK i BCH, upowszechnią prawdę o trudnych relacjach polsko – ukraińskich w czasie II wojny światowej, także o walkach na Zamojszczyźnie.

Bardzo smuci i zastanawia, że w minionych latach instytucje powołane do rzetelnego zmierzenia się z trudnymi historycznymi tematami, niejako skutecznie omijały ten ważny problem, lub, tak jak w przypadku decyzji poprzednich władz IPN, decydowały się na finansowanie kontrowersyjnych wydawnictw szkalujących  żołnierzy AK i BCH.

 

***

 

OŚWIADCZENIE

w sprawie protestu przeciwko poniżaniu godności i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich

 

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni pojawiającymi się na portalu informacyjnym „LubieHrubie.pl” pamiętnikami Ukrainek: Nadii Melnyk-Nowosad, Larysy Sajenczuk i Oleksija Stachurskyj, szkalującymi dobre imię żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Hrubieszów i Tomaszów Lubelski oraz Batalionów Chłopskich Oddziału Stanisława Basaja „Rysia”. Pamiętniki dotyczą akcji AK i BCh na Sahryń w dniu 10 marca 1944 r., w których polskim partyzantom przypisuje się miano bandytów i morderców ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci.

Z całą stanowczością oświadczamy, że cytowane w pamiętnikach informacje są nieprawdziwe, tendencyjne i godzące w dobre imię żołnierzy AK i BCh.

Przypominamy, że Sahryń w 1944 r. był jednym z najbardziej umocnionych bastionów nacjonalistów ukraińskich, w którym stacjonowała policja ukraińska, oddziały UPA i wspomagająca ich duża grupa ukraińskich dezerterów, żołnierzy z 5 Pułku SS Galizien.

Skoszarowani w Sahryniu ukraińscy nacjonaliści dokonywali zbrodniczych i ludobójczych ataków na okoliczne polskie wsie i polską ludność cywilną.

Dowództwo Inspektoratu AK zdecydowało, że za wszelką cenę nie można dopuścić do powtórzenia wydarzeń, jakie miały miejsce na Wołyniu, Podolu i Wschodniej Galicji. Wydano rozkaz przeprowadzenia akcji w celu likwidacji stacjonujących w Sahryniu bandytów ukraińskich. Wydany przez Inspektorat Zamojskiego AK rozkaz nie może stanowić podstawy do kłamliwych twierdzeń, że w Sahryniu dokonano rzezi czy wręcz ludobójstwa. Podkreślić należy, że dowodzący akcją porucznik Zenon Jachymek ps. „Wiktor”, przed akcją wydał rozkaz oszczędzania ludności cywilnej.

Wyrażamy ubolewanie, że w wyniku stoczonej walki śmierć poniosła również ludność cywilna, w tym kobiety i dzieci. Śmierć cywilów jest zawsze najgorszym efektem działań wojennych.

Martwi nas również fakt, że w wydawnictwach Instytutu Pamięci Narodowej likwidacje gniazd bandytyzmu UPA nazywa się działaniami odwetowymi, tzw. akcjami terrorystyczno-likwidacyjnymi w stosunku do ludności ukraińskiej. Wszystkich członków grup zbrojnych OUN-B, dopuszczających się ludobójstwa, aktów gwałtu i bandytyzmu, określa się w tych wydawnictwach jako ukraińskich partyzantów lub bojowników, powołując się przy tym na materiały ukraińskiego IPN, który hołduje opętańczej ideologii Bandery, Dońcowa i Szuchewicza.

 

(Podpisy)


Oświadczenie z podpisami:

https://drive.google.com/open?id=0B8xUmB8zWporSkNPT1JwVzBtbzA


źródło i fot.

Sekretariat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość