Konferencja ŚZŻAK Okręg Zamość

23 lutego, w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu, odbyła się konferencja prasowa Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość.

Reklamy

 

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ŚZŻAK Okręg Zamość, wspólnie z 3. Zamojskim Batalionem Zmechanizowanym oraz Parafią Wojskową Św. Jana Bożego w Zamościu  a także wspólnie z Zespołem Szkół Leśnych w Biłgoraju  organizuje  w dniu 1 marca br. uroczystości upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, które odbędą się w Zamościu oraz w Biłgoraju – plakat i zaproszenia ze szczegółowym programem obu uroczystości w załączeniu.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się także 4 marca br. w m. Radecznica. ŚZŻAK Okręg Zamość jest współorganizatorem ww. uroczystości, nad którą honorowy patronat objęli Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek oraz Poseł na sejm RP – Sławomir Zawiślak. Podczas ww. uroczystości upamiętniających 66 rocznicę śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam” zaplanowano m. in. Bieg Tropem Wilczym, który rozpocznie się o godz. 11.00 (start przy wejściu do krypty, meta za Urzędem Gminy w Radecznicy) – szczegóły na załączonym plakacie.

Zaproszenia na ww. uroczystości przedstawione zostały także na ostatniej konferencji prasowej ŚZZAK Okręg Zamość, która odbyła się w dniu 23 lutego br., w Delegaturze LUW, przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu. Na konferencji podana została również informacja o obchodach NDPŻW na terenie kół rejonowych. Sekretarz Stowarzyszenia Głos Bohatera, Wojciech Kondrat przedstawił szczegóły dotyczące uroczystości w Radecznicy, Członek Prezydium Zarządu, Józef Więcław – szczegóły dotyczące uroczystości 75 rocznicy rozstrzelania rodziny – ojca, matki i siostry – Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” w Józefowie (szczegółowa relacja poniżej), Tomasz Książek – szczegóły dotyczące uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Biłgoraju natomiast Witold Marucha – szczegóły dotyczące uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu. Dodatkowo ww. zaznaczył, że Narodowy Dzień Pamięci jest bardzo ważny dla Związku dlatego w tym roku program obchodów został wzbogacony o wykład dr. z IPN oraz projekcję filmu pt. „Błudko”. W konferencji uczestniczyli  członkowie Zarządu Okręgowego i prezesi kół rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość.

Podczas ww. konferencji przekazano do wiadomości opinii publicznej także informację – ogłoszenie kolejnej, IX edycji KONKURSU HISTORYCZNEGO „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach  SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Honorowy patronat nad tegoroczną edycja konkursu tradycyjnie objęli: Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Józef Kasprzyk, Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk oraz J. E. Ks. Biskup, Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej – dr Marian Rojek.

Szczegóły tegorocznej edycji konkursu przybliżył Poseł Sławomir Zawiślak, który do uczestnictwa w konkursie, w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, zaprosił uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych funkcjonujących na terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość, tj. powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, części krasnostawskiego (Gminy: Gorzków, Izbica, Kraśniczyn, Rudnik, Żółkiewka) oraz Gminy Cieszanów, Narol, Stary Dzików z powiatu lubaczowskiego. Termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 6 kwietnia 2018 roku. Prace konkursowe należy złożyć osobiście do dnia  11 maja 2018 roku w siedzibie Okręgu ŚZŻAK w Zamościu lub do tego dnia przesłać pocztą na adres Światowy  Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem  ,,Konkurs historyczny”. Finał konkursu odbędzie się 29 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy  ul. Partyzantów 3.

Poseł Zawiślak przypomniał również inicjatywę  mającą na celu budowę Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Poinformował zebranych, że z pisemną prośbą o wsparcie tego projektu przez ŚZŻAK Okręg Zamość zwrócił się Tomasz Włodarczyk – Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Przedłożony w piśmie temat Prezes przekazał do dyskusji na posiedzeniu Zarządu  ŚZŻAK O/Z oraz Prezesom Kół Rejonowych. Członkowie Zarządu liczą na kontakt z Komitetem, w przedmiocie  m.in. uzyskania informacji na temat aktualnego postępu prac nad budową pomnika oraz nie wykluczają, także finansowego, wsparcia tej inicjatywy.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w ub. niedzielę, 25 lutego br. w Józefowie odbyła się zorganizowana przez ŚZŻAK Okręg Zamość oraz ŚZŻAK Koło Terenowe w Józefowie  uroczystość upamiętniającą 75 rocznicę rozstrzelania rodziny – ojca, matki i siostry – Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” oraz Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (zdjęcia z uroczystości w załączeniu). Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Józefowie, następnie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki pod tablicą upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych” z terenu Gminy Józefów oraz upamiętniającą miejsce rozstrzelania rodziny Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”.  W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP/Prezes ŚZZAK Okręg Zamość – Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP – Piotr Olszówka, reprezentujący Wojewodę – Dyrektor Delegatury LUW w Zamościu/Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość – Witold Marucha, Z-ca Dyrektora ds. Organizacji Roztoczańskiego Parku Narodowego/Prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe w Józefowie  – Andrzej Wojtyło, Komendant  10 Drużyny Harcerskiej Traperki Krąg w Suścu – phm. Anna Rojek, Z-ca Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Biłgoraju – Henryk Paska a także poczty sztandarowe m.in. szkół, ŚZŻAK O/Z, koła AK z Józefowa, OSP oraz przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Józefowa – Roman Dziura oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Józefów – Jerzy Hajduk. Dodatkowo, w ramach uroczystości, uczniowie przedstawili okoliczności rozstrzelania rodziny Bartoszewskiego oraz informacje nt. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

 

źródło i fot. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość