Konferencja w Horodle

HrubieszówHorodło

Reklamy

12 grudnia 2009 roku o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle odbędzie się konferencja naukowa pt.: „Rola i znaczenie Horodła w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych od XVII do XIX wieku”.

***

Organizatorami powyższej konferencji są:
Krzysztof Bożek – Wójt Gminy Horodło
Instytut Historii UMCS w Lublinie
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Gminny Ośrodek Kultury w Horodle

Program konferencji:
Godz. 11.00 – otwarcie konferencji i powitanie gości
– Krzysztof Bożek, Wójt Gminy Horodło

Prowadzenie konferencji
– Prof. Dr hab. Henryk Gmiterek, dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS
– mgr Kazimierz Spaleniec

Godz. 11.30 – referaty
– Prof. Dr hab. Henryk Gmiterek, Instytut Historii UMCS w Lublinie „Horodło w XVII i XVIII wieku”
– dr Wiesław Bondyra, Instytut Historii UMCS w Lublinie „Starostwo horodelskie w XVII i XVIII wieku”
– dr Leszek Wierzbicki, Instytut Historii UMCS w Lublinie „Szlachta powiatu horodelskiego w drugiej Polowie XVII wieku”
– mgr Kazimierz Spaleniec, WOK w lublinie „Powstanie Styczniowe 1863 r. na Lubelszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem powiatu zamojskiego”

Gminny Ośrodek Kultury w Horodle

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009