Konferencja w Mirczu

15 czerwca w Mirczu odbyła się specjalna konferencja dedykowana inwestorom i lokalnym mediom. Konferencja była jednym z elementów programu „Zainwestuj w Gotanii”, którego uczestnikami są Gmina Mircze, Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Komarów – Osada oraz Gmina Tomaszów Lubelski.

Reklamy

Program jest realizowany dzięki wsparciu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 i ma służyć przyciągnięciu inwestorów do działań związanych z projektem Gotania.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z historią i założeniami projektu Gotania, poznali strategię rozwoju utworzonej marki oraz kierunki rozwoju regionu. Dodatkowo przedstawione zostały możliwości inwestycyjne oraz przykłady podobnych inwestycji i projektów w innych regionach Polski (np. w świętokrzyskiej Gminie Bałtów).

Prelegentami konferencji byli m.in. hrubieszowscy archeolodzy: Bartłomiej Bartecki z hrubieszowskiego Muzeum im. ks. St. Staszica oraz Marek Poznański doktorant Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, a także Piotr Dasios z Bałtowa, który przedstawił rozwój swojej gminy w oparciu o idee ekonomii społecznej i partnerstwa trójsektorowego.

Organizatorem konferencji był Wójt Gminy Mircze Leszek Szopiński.