Konferencja w Tomaszowie

Tomaszów Lubelski

Reklamy

W Tomaszowie Lubelskim 27 października 2008 r. odbędzie się I Regionalna Konferencja Społeczno – Ekonomiczna „Podstrefy ekonomiczne szansą rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej”.

Udział w konferencji zapowiedzieli Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad, Prorektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz prof. dr hab. Stanisław Zięba, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych dr Paweł Wojciechowski, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Dąbrowski.

W trakcie konferencji zostaną przedstawione informacje m.in. o roli stref ekonomicznych w pobudzaniu regionalnego rozwoju gospodarczego, stanie prac przy tworzeniu podstrefy ekonomicznej w Zamościu i inicjowaniu działalności podstrefy ekonomicznej w Tomaszowie Lubelskim, zasadach współpracy PAIiIZ ze strefami ekonomicznymi w zakresie przygotowania oferty inwestycyjnej i pozyskiwaniu inwestorów.

Organizatorami konferencji są Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lub., Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub. oraz Biuro Posła na Sejm RP Mariusza Grada.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lub., mieszczącego się przy ul. Lwowskiej 80. Otwarcie konferencji zaplanowane jest na godzinę 13.00 w auli wydziału zamiejscowego KUL.

Serdecznie zapraszam

Mariusz Grad
Poseł na Sejm RP