Konferencja Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość

HrubieszówZamość

Reklamy

10 grudnia br. (czwartek), o godz. 12.45 w sali B Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 odbędzie się konferencja prasowa organizowana przez Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

***

Tematem konferencji będzie ustosunkowanie się władz Okręgu do ważnych elementów dotyczących funkcjonowania kreowanych obecnie opinii na temat historycznych czasów działalności AK na Zamojszczyźnie oraz ogłoszenie konkursu historycznego organizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu pracy organizacyjnej Okręgu pt.” Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: J. E. Ksiądz Biskup Wacław Depo Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, płk Czesław Cywiński, Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Babisz.

W konkursie tym uczniowie w pracach pisemnych będą mogli odnieść się do wydarzeń historii wojennych walk żołnierzy Armii Krajowej z niemieckim okupantem. Organizacja tego konkursu będzie kolejnym punktem realizowania podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, a Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakresie upowszechniania w szkołach i placówkach podlegających kuratorium wiedzy historycznej na temat dziejów Polski i losów obywateli w latach 1939-1989 oraz w zakresie upowszechniania tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej.

Z wyrazami szacunku
(-) Sławomir Zawiślak
Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Zamość

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009