Konkurs: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK

Prezydium Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość ogłasza kolejną, siódmą już edycję konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Reklamy


Szczegółowe informacje na temat konkursu (Regulamin konkursu historycznego) zostały przekazane do Lubelskiego Kuratora Oświaty i w najbliższym czasie, w ramach realizacji porozumienia o współpracy, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium. Ich treść dostępna będzie także na stronie www.slawomirzawislak.pl w Aktualnościach. Powyższe informacje zostały przekazane także drogą elektroniczną przez Sekretariat ŚZŻAK O/Zamość do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz podstawowych, które funkcjonują na terenie 6 powiatów – obszarze działania ŚZŻAK Okręg Zamość.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – ks. Bp Marian Rojek, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Józef Kasprzyk oraz Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.

Reklamy

Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 15 kwietnia 2016r. Prace konkursowe należy złożyć do dn. 13 maja 2016r. w siedzibie Okręgu ŚZŻAK w Zamościu lub do tego dnia przesłać pocztą na adres Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem ,,Konkurs historyczny”. W przypadku, gdy szkoła nie przystąpi do konkursu organizatorzy dopuszczają przyjmowanie prac uczniowskich przesłanych lub dostarczonych indywidualnie.

Oceną złożonych prac zajmie się Komisja powołana przez Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie, sympatycy ŚZŻAK. Szczególnie liczymy, iż uczestnicy konkursu przygotują prace dotyczące tzw. białych plam historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę.  

Do dnia 25 maja 2016 roku Komisja poinformuje dyrektorów szkół o nagrodzonych uczniach. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano na dzień 6 czerwca 2016 roku. Najlepsze prace zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych – ufundowanych przez wspierające nasz konkurs instytucje, osoby indywidualne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

Organizator konkursu – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamośćzachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem.

W celu uzyskania dodatkowych, szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Panią Teresą Kręglicką – Biuro Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00) – tel. 84 677 65 56, lub z Prezesem ŚZŻAK Okręg Zamość – tel. 501 589 888.