Konkurs, który od 18 lat poprzedza uroczystości w Osuchach

8 czerwca 2017 roku w Domu Pamięci w Osuchach miała miejsce XVIII edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o AK i BCh na Ziemi Biłgorajskiej, która w tym roku objęta została Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk. Przystąpiło do niej 46 uczniów w trzech kategoriach wiekowych z 23 szkół powiatu.

Reklamy

 

Konkurs poprzedza ogólnopolskie uroczystości patriotyczne w Osuchach i służy podtrzymaniu zwłaszcza w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu i dumy z bohaterskiego dziedzictwa swoich przodków.

Organizatorzy tj. Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej, PTTK oddział w Biłgoraju, Gimnazjum w Łukowej i Starostwo Powiatowe w Biłgoraju mają ogromną satysfakcję, iż pomimo ograniczenia liczby przyjmowanych uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich tak duża ciągle grupa pisze test wiedzy w znacznym stopniu wykraczający poza materiał podręcznikowy z historii. Niesłabnąca pasja uczniów i nauczycieli w pogłębianiu wiedzy o największej w Polsce bitwie partyzanckiej pod Osuchami daje gwarancję, że młode pokolenie zachowa swoją narodową tożsamość.

Poziom konkursu jest dość wysoki, wynika on też z osiemnastej edycji konkursu, która uszczegółowiła zagadnienia obowiązujące.

Gośćmi konkursu były rodziny uczestników bitwy, kombatanci, leśnicy, regionaliści, władze samorzadowe gminy Łukowa.

Nieliczni już żyjący uczestnicy bitwy pod Osuchami ze względów zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w spotkaniu z młodzieżą.

Po części konkursowej odbyło się oddanie hołdu Poległym na cmentarzu partyzanckim i krótki rajd w kierunku Krzywej Górki, który poprowadził p. Stanisław Rząd w ayscie wiceprezsa biłgorajskiego PTTK i leśnika z Nadleśnictwa Józefów. Grochówkę dla uczniów i nauczycieli zasponsorowało Gimnazjum w Łukowej.

Laureatami konkursu zostali: Katarzyna Dyndał z SP w Korczowie, Marcel Buczek z Gimnazjum nr 3 w Biłgoraju i Agnieszka Maciocha z LO im. ONZ w Biłgoraju.

II miejsca w swoich kategoriach zdobyli : Aleksandra Solak z SP w Korczowie, Daniel Cios z Gimnazjum w Korczowie i Konrad Koman z biłgorajskiej budowlanki. Natomiast III miejsca zajęli: Amelia Dzwolak z SP w Obszy, Daniel Ostrowski z Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju i Krystian Koman z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Wszyscy uczestnicy i opiekunowei otrzymali „Zeszyt Osuchowski” nr 14 wydany przez GOK w Łukowej, długopisy i smycze ufundowane przez starostwo i opaski odblaskowe od Nadleśnictwa Józefów.

Laureaci wręczone zostaną nagrody podczas Uroczystości Ogólnopolskich w Osuchach 25 czerwca 2017 roku z rąk organizatorów i fundatorów tj. : władz wojewódzkich i samorządowych, parlamentarzystów, dyrekcji lasów państwowych, organizacji kombatanckich. Jest to prawie dwudziestu lat stały punkt w programie obchodów patriotyczno – religijnych w Osuchach.

 

W. Kubów