Konkurs Matematyczny i Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w dwóch konkursach – matematycznym i informatycznym. Oba skierowane są do uczniów z powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego.

Reklamy

Konkurs Matematyczny i Konkurs Informatyczny składają się z jednego etapu i zostaną przeprowadzone online. Uczestnicy Konkursu Matematycznego będą mieli do rozwiązania test składający się z 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Natomiast uczniowie biorący udział w Konkursie Informatycznym do rozwiązania otrzymają 20 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Udział w konkursie nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania lub specjalnego sprzętu. Uczniowie mogą rozwiązać test w szkole lub domu wykorzystując dowolne urządzenie z dostępem do Internetu (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon).

Nagrodami zostaną uhonorowani 3 laureaci konkursu, którzy zdobyli największą liczbę punktów, wyróżnienia otrzyma kolejnych 7 laureatów.

Zgłoszenia uczniów dokonują szkoły w terminach:

– Konkurs Matematyczny – do 29 stycznia

– Konkurs Informatyczny – do 5 lutego.

Regulaminy konkursów i karty zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej Uczelni – www.upz.edu.pl

Celem konkursów jest popularyzowanie wiedzy matematycznej i informatycznej wśród młodzieży, rozwijanie uzdolnień uczniów, a także promocja szkół biorących udział w konkursie.

Organizatorem Konkursu Matematycznego i Konkursu Informatycznego jest Instytut Techniczno-Informatyczny Uczelni Państwowej w Zamościu, prowadzący bezpłatne studia na kierunkach: informatyka, mechanika i budowa maszyn oraz logistyka.

Konkurs Matematyczny organizowany jest pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

(info i fot. UPZ)


Zobacz też:

Zwycięstwo siatkarek UPZ

Zwycięstwo siatkarek UPZ


LubieHrubie na Instagramie