Konkurs o żołnierzach Armii Krajowej rozstrzygnięty

26 maja 2014r. w sali „A” Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i zakończenie zorganizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość V edycji Konkursu historycznego pt.: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Reklamy

Konkurs przeprowadzony był pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp dr Mariana Rojka-Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego.

Do konkursu mogli przystąpić uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz szkoły podstawowe, funkcjonujące na terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość – tj. powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, lubaczowskiego i krasnostawskiego.

Zasadniczymi celami konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego  Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej – zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji. Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. W pierwszej jego części Szkolne Komisje Konkursowe, powołane przez Dyrektorów szkół dokonały oceny prac konkursowych, uwzględniając m.in. poprawność dziejową, historyczną i ciągłość rozwijanego tematu,  kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę, dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie, kompozycję i język pracy. Najlepsze prace zostały zakwalifikowane do etapu międzyszkolnego.

Do konkursu przystąpiło w tym roku 18 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość, w tym 6 szkół podstawowych, 10 szkół gimnazjalnych,  2 szkoły ponadgimnazjalne – łącznie 30 uczestników, tj.:

Zespół Szkół Katolickich Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu, Zespół Szkół w Soli, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Zamościu, Zespół Szkół w Zwierzyńcu,  Zespół Szkół Publicznych w Suścu, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach, Zespół Szkół Nr 2 Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu, Publiczne Gimnazjum im. Agaty Mróz w Średniem-Dużem, Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie, Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie, Zespół Szkół w Płoskiem im. Papieża Jana Pawła II,  Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, Zespół Szkół w Werbkowicach Gimnazjum im. Polskich Noblistów, Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

W dniu 19 maja br. w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

Przewodniczący komisji – Pani Monika Żur – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu.

 

Nauczyciele- przedstawiciele szkół:

 

1. Małgorzata Ostapińska – dzina – Zespół Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio w Zamościu

2. Irena Staroń – Zespół Szkół w Zwierzyńcu

3. Ewa Wityk – Publiczne Gimnazjum im. Agaty Mróz w Średniem – Dużem

4. Jolanta Kurantowicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

5. Jadwiga Gałka – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach

6. Aleksandra Skowron – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

7. Monika Rebizant-Siwiło – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu

8. Bożena Wolańczuk – Zespół Szkół w Werbkowicach, Gimnazjum im. Polskich Noblistów

 

Przedstawiciele ŚAK Okręg Zamość:

 

1. Jerzy Blicharz – ŚZŻAK Koło Rejonowe Biłgoraj

2. mjr Tadeusz Kopeć –  wiceprezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu

3. mjr Michał Kręglicki – wiceprezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu

4 .Sławomir Zawiślak –  prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu

 

W/w komisja dokonała oceny prac i wybrała zwycięzców konkursu.

 

Uroczystość zakończenia konkursu tj. ogłoszenia jego wyników i wręczenia nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów, także ich opiekunów, Dyrektorów szkół i członków komisji konkursowej rozpoczęła się o godz. 12.00 zbiórką uczestników konkursu, oraz zaproszonych gości przy pomniku AK w Zamościu. Następnie, po złeniu kwiatów przez Weteranów, młodzież, zaproszonych gości nastąpiło przejście do w/w Sali Delegatury LUW w Zamościu, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wszyscy zgromadzeni odśpiewali Hymn narodowy. Z kolei Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak powitał zgromadzonych i przedstawiając efekty tegorocznej, już V edycji konkursu podziękował za pomoc Patronom Honorowym,  Lubelskiemu Kuratorium Oświaty, szkołom, nauczycielom, członkom związku w tym Weteranom -wszystkim tym, którzy konkurs wspierali. Następnie głos zabrali: Wiceminister, Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pani Bożena Żelazowska oraz ks. dr Robert Strus- Dyr. zespołu Szkół Katolickich w Zamościu.

W dalszej części uroczystości, Pani Minister wręczyła  Burmistrzowi Tyszowiec Panu Mariuszowi Zającowi  Medal Pro Patria w uznaniu zasług na polu kultywowania wartości patriotycznych oraz szczególne zaangażowanie we współpracę z żołnierzami ŚZŻAK na terenie Miasta i Gminy Tyszowce.

Następnie, przedstawiciele Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Prezesem S. Zawiślakiem, dokonali wręczenia Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, którą otrzymali:

– Dyrektor Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu Pan Waldemar Leszczyński

– pracownik Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu Pani Monika Rebizant-Siwiło

 

Po dekoracji miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród jego uczestnikom.

 

Dzieci i młodzież otrzymały:

 

– za zajęcie pierwszego miejsca:

– w kategorii Szkoła Podstawowa- Tablet

– w kategorii Szkoła Gimnazjalna – Tablet

– w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna- Tablet

 

– za zajęcie drugiego miejsca:

– w kategorii Szkoła Podstawowa- Aparaty cyfrowe

– w kategorii Szkoła Gimnazjalna- Aparaty cyfrowe

-w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna- Aparaty cyfrowe

 

– za zajęcie trzeciego miejsca:

– w kategorii Szkoła Podstawowa-  Ramkę cyfrową

– w kategorii Szkoła Gimnazjalna- Ramkę cyfrową

– w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna- Ramkę cyfrową

 

Wszyscy pozostali wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali urządzenia do przenoszenia elektronicznych danych (pendrive). Ponadto wszyscy uczniowie, opiekunowie uczniów, Dyrekcje Szkół oraz członkowie komisji konkursowej dostali okolicznościowe dyplomy.  

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych 29 prac komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki:

 

W kategorii szkół podstawowych:

 

I miejsce      –  Magdalena Gąsior – Zespół Szkół Publicznych w Suścu

II miejsce  – Marcin Sokołowski – Zespół Szkół Katolickich – Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu

III miejsce    – Katarzyna Malec – Zespół Szkół w Zwierzyńcu

 

Wyróżnienia:

 

Katarzyna Wolanin – Zespół Szkół w Soli; Wiktoria Tochman – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu;  Michalina Gmyz, Martyna Małek – Zespół Szkół w Zwierzyńcu; Kamil Krawczyk – Zespół Szkół Publicznych w Suścu; Jakub Fila – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

 

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

 

I miejsce – Julia Martyna Dubel – Zespół Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza  w Zamościu 

II miejsce  –  Wioletta Obirek, Emilia Obirek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu

III miejsce –  Sylwia Jachymek – Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie

 

Wyróżnienia:


Agata Bondyra, Maja Godziszewska – Zespół Szkół Nr 2 Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu; Agnieszka Mazurek – Publiczne Gimnazjum im. Agaty Mróz w Średniem Dużem; Piotr Szteinmiller – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie; Mateusz Pysiewicz, Krzysztof Łoza – Zespół Szkół Katolickich – Katolickie Gimnazjum im. św. Ojca Pio w Zamościu; Olga Mołdoch – Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie; Kinga Bednarz, Agnieszka Droździel, Wiktoria Muzyka, Karolina Rymarz – Zespół Szkół w Soli; Jakub Tłuczek – Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem ; Tomasz Adamczyk,

Angelika Letnianczyn, Paweł Ślusarz – Zespół Szkół w Werbkowicach- Gimnazjum im. Polskich Noblistów.

 

 

W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:


I miejsce – Ewa Sprysak – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

II miejsce – Magda Makochon – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu.

 

Wyróżnienia: 

Nie przyznano.

 

Nagrody rzeczowe, dyplomy w asyście Weteranów- żołnierzy AK, wręczała Pani Minister – Zastępca Szefa UDSKiOR Bożena Żelazowska  oraz Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak. 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu zakończył występ artystyczny uczniów LO Centrum Szkół Mundurowych, którzy wykonali kilka pieśni żołnierskich.

Po koncercie organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników uroczystości na  poczęstunek. 

W uroczystości uczestniczyli także reprezentujący J. E ks. Biskupa Ks. kan. dr Michał  Maciołek – Kanclerz Kurii Biskupiej, Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Pani  Monika Żur -starszy wizytator Delegatury Kuratorium w Zamościu. Na uroczystości byli również obecni Weterani-żołnierze AK, członkowie Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu Bogdan Leszczuk, Dyrektorzy szkół uczestniczących w Konkursie.  Obecni byli także przedstawiciele samorządów Wójtowie m.in. Wójt Gminy Susiec Franciszek Kawa i pozarządowych organizacji niepodległościowych i kombatanckich.

Tegoroczna, piąta już edycja konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” odbyła się dzięki współpracy naszego związku z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który także współfinansował jego organizację.

W imieniu Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość  poseł Sławomir Zawiślak podziękował wszystkim za udzieloną pomoc w organizacji konkursu, także sponsorom tj. Prezes „Społem” PSS w Zamościu Pani Marii Wawrzaszek-Gruszka.

Poseł podziękował także mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o naszym konkursie historycznym oraz innych inicjatywach oraz działaniach podejmowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Zaprosił także wszystkich na przyszłoroczną edycję konkursu.