Konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów Powiatu Hrubieszowskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego – Pana Józefa Kuropatwy. Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Plakaty mają odzwierciedlać pozytywne aspekty Rodzicielstwa Zastępczego i budować pozytywny wizerunek opieki zastępczej.

Reklamy

PCPR przekazuje również podstawowe informacje nt. rodzicielstwa zastępczego celem upowszechnienia wiedzy w tym zakresie wśród dzieci – uczestników konkursu. Informacje te można odczytać dzieciom lub przekazać ich treść własnymi słowami. Więcej informacji o rodzicielstwie zastępczym oraz regulamin konkursu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej (www.pcpr.hrubieszow.info).

Praca zawierająca elementy graficzne i tekstowe powinna zostać wykonana dowolną techniką płaską na kartonie (format A3 lub A2). Na odwrocie pracy prosimy zapisać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, klasa, adres i telefon szkoły. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę. Prace mogą być nadsyłane indywidualnie przez uczestników lub przez szkołę.

Uczestnicy Konkursu składają prace do dnia 31 maja 2012 r. do godziny 15.30 w siedzibie PCPR przy ul. Ceglanej 58/1, 22-500 Hrubieszów, w godzinach 7.30 – 15.30. Prace można dostarczać osobiście lub wysłać pocztą na ww. adres, odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem (decyduje data stempla pocztowego).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych trzech prac konkursowych w trzech kategoriach: klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy I – III gimnazjum. Pula nagród wynosi około 1 000 zł. Nagrodą dla laureatów w każdej kategorii będą upominki rzeczowe, które zostaną wręczone podczas sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie, która odbędzie się pod koniec czerwca 2012 r. Prace nadesłane na konkurs zostaną wyeksponowane w holu Starostwa Powiatowego podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu, a następnie będą prezentowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Informacje o laureatach konkursu zostaną ogłoszone na lokalnym portalu internetowym.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w naszym konkursie i włączenia się w ideę promowania rodzicielstwa zastępczego.


Dokumenty do pobrania:

Konkurs na plakat – regulamin

Informacja o rodzicielstwie zastępczym

 

PCPR w Hrubieszowie