Konkursowe projekcje filmowe 3. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”

O statuetkę „Zamość Perła Renesansu” w 3. edycji „Spotkań z historią” powalczy 49 filmów, które oceniać będzie jury w składzie: prof. Tadeusz Kowalski, prof. Stefan Pastuszka oraz prof. Zbigniew Zaporowski. Projekcje filmów nominowanych do konkursu odbędą się w dniach 12-15 sierpnia 2015 w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Zwycięzców poznamy podczas Gali Finałowej – 15 sierpnia 2015 o godz. 20:00 na Rynku Wielkim.

Reklamy

 

Na wszystkie wydarzenia festiwalu wstęp wolny. Na projekcje filmowe w CKF Stylowy obowiązuje odbiór bezpłatnych wejściówek w dniu pokazu w kasach kina, ul. Odrodzenia 9. Szczegółowe informacje: www.zamoscfilmfestival.pl


FILMY KONKURSOWE


TRAGEDIA GÓRNOŚLĄSKA 1945 /12.08 / godz. 09:00/ sala kinowa 1/

reż. Aleksandra Fudala, Adam Turula, Polska, 2014, 42 min, f. dokumentalny

Film zrealizowany został w związku z przypadająca w 2015 r. 70. rocznicą deportacji tysięcy cywilów z obszarów Górnego Śląska. Wydarzenie to przeszło do historii pod nazwą Tragedii Górnośląskiej 1945 r. i pod tym pojęciem przedstawiany jest – wciąż jeszcze mało znany – epizod internowania i wywiezienia na roboty przymusowe w głąb ZSRS co najmniej 30 tys. mieszkańców tamtych terenów.


JASTER. TAJEMNICA HELA /12.08 /godz. 09:45/ sala kinowa 1/

reż. Małgorzata Walczak, Marek Tomasz Pawłowski, Polska, 2014, 59 min, f. dokumentalny

Film o tragicznym losie niesłusznie posądzonego o zdradę bojownika oddziałów specjalnych Kedywu AK Stanisława Jastera, ps. Hel. Na skutek tragicznego splotu okoliczności (serii wsyp w AK w Warszawie latem 1943 r.) został przez towarzyszy broni niesłusznie posądzony o kolaborację z Niemcami i w trybie pospiesznego, najprawdopodobniej prewencyjnego wyroku, rozstrzelany w lipcu tegoż  roku.


PORTRETY WOJENNE: ORP ORZEŁ. JAN GRUDZIŃSKI

/12.08 / godz. 10:45 / sala kinowa 1/

reż. Cezary Iber, Polska, 2014, 25 min, f. dokumentalny

Sylwetka kapitana marynarki i dowódcy polskiego okrętu podwodnego ORP Orzeł – Jana Grudzińskiego. Podczas kampanii wrześniowej, kiedy Orzeł został bezprawnie internowany w Tallinie, Grudziński był jednym z inicjatorów ucieczki, która powiodła się, mimo braku przyrządów nawigacyjnych i map.

 

SEN O WARSZAWIE /12.08 / godz. 11:15 / sala kinowa 1/

 

reż. Krzysztof Magowski, Polska, 2014, 106 min, f. dokumentalny

Pierwszy pełnometrażowy film biograficzny o Czesławie Niemenie, bogato ilustrowany jego muzyką. Wykorzystano w nim wiele nieznanych dotąd materiałów archiwalnych, które rzucają nowe światło na życie artysty – a wszystko to na tle meandrów polityki kulturalnej PRL-u, odpowiedzialnej za zmienne losy jego kariery i recepcji twórczości Niemena w zależności od sympatii ówczesnych władz i krytyki.


POŁĄCZYŁ NAS PAPIEŻ /12.08 / godz. 15:00/ sala kinowa 1/

reż. Krzysztof Tadej, Polska, 2014, 62 min, f. dokumentalny

Film przedstawia kulisy transmisji papieskich pielgrzymek oraz bardzo osobiste wspomnienia dziennikarzy, realizatorów i operatorów telewizyjnych, którzy uczestniczyli w przygotowaniu programów o Janie Pawle II, Benedykcie XVI i papieżu Franciszku. Rozmówcy ujawniają dramatyczne, ale i zabawne momenty związane z pracą.


POMNIK TRWALSZY OD SPIŻU. KOMARÓW 1920 / 12.08 / godz. 16:05/ sala kinowa 1/

reż. Przemysław Bednarczyk, Polska, 2014, 23 min, reportaż

Reportaż o działalności jednego z największych zgrupowań kawaleryjskich w Polsce – Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem. Utworzone przez miłośników tradycji kawaleryjskich z Zamościa i okolic, od wielu lat kultywuje i propaguje zwyczaje jazdy polskiej. Członkowie stowarzyszenia co roku, w rocznicę bitwy, organizują na polach gminy Komarów kilkudniowe manewry kawaleryjskie.


JEŻELI ZAPOMNIMY O NICH… / 12.08 / godz. 16:30/ sala kinowa 1/

reż. Adam Sikorski, Polska, 2014, 58 min, f. dokumentalny

Historia Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu w 1943 r. Pozbawiona komunistycznej cenzury, poruszająca opowieść o jednym z najbrutalniejszych epizodów rzezi wołyńskiej – mordzie blisko tysiąca Polaków w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. W filmie wystąpili ostatni żyjący świadkowie tej tragedii.


SIEROTY WOŁYNIA – CÓRKI ZAMOŚCIA / 12.08 / godz. 17:30 / sala kinowa 1/

reż. Maciej Wojciechowski, Polska, 2014, 24 min, f. dokumentalny

Historia trzech dziewczynek  pochodzących z Wołynia, które w czasie II wojny światowej zostały osierocone w wyniku ludobójczych działań UPA. Pod koniec wojny zostały przyjęte do sierocińca w Zamościu. Tu dorastały, tu założyły rodziny i tu mieszkają, ale ich życie zostało na zawsze naznaczone tragicznym piętnem mordów na Wołyniu.


OLGIERD BUDREWICZ. BYŁEM WSZĘDZIE /12.08/ godz. 11:00 / sala studyjna /

reż. Artur Mościcki, Polska, 2013, 39 min, f. dokumentalny

Olgierd Budrewicz był jednym z niewielu ludzi, którzy łączyli ze sobą epoki odległe w świadomości młodego pokolenia o całe lata świetlne – świat przedwojennej warszawskiej inteligencji, bohaterów Powstania Warszawskiego, lata terroru stalinowskiego i odbudowy stolicy oraz czas podróży – odkrywania świata przez człowieka, który (jak mówi tytuł jednej z jego 79 książek) „był wszędzie”.


ROZKAZ SUMIENIA / 12.08 / godz. 11:45 / sala studyjna /

reż. Marcin Cygal, Polska, 2013, 25 min, f. dokumentalny

Jeden z odcinków serialu historycznego, opowiadającego o początkach okupacji niemieckiej w Polsce. Obraz polityki okupanta wobec wsi i jej mieszkańców, eksploatacji gospodarczej, terroru oraz postawy społeczeństwa polskiego w latach 1939-1943. Analiza procesu kształtowania się zorganizowanego ruchu oporu oraz podziemia zbrojnego na obszarach wiejskich.


FRANEK / 12.08 / godz. 12:15 / sala studyjna /

reż. Przemysław Reut/Andrzej Bednarski, Polska, 2014, 17 min, f. dokumentalny

Saga rodzinna osadzona w czasach powstań śląskich (z udziałem m.in. Mariana Dziędziela i Józefa Pawłowskiego), szukająca odpowiedzi na pytanie; „Co znaczy być Ślązakiem?”


SOKRATES / 12.08 / godz. 16:00/ sala studyjna /

reż. Jacek Janczewski, Polska, 2014, 29 min, reportaż

Reportaż poświęcony Sokratesowi Starynkiewiczowi –  rosyjskiemu generałowi pełniącemu obowiązki prezydenta Warszawy w latach 1875-1892.


REF-REN SPOD MONTE CASSINO / 12.08 / godz. 16:30 / sala studyjna /

reż. Jacek Piotr Latałło, Polska, 2014, 26 min, reportaż

Historia powstania pieśni Czerwone maki na Monte Cassino. Przypomina emocje towarzyszące pisaniu tekstu, tworzeniu muzyki oraz pierwszym wykonaniom utworu. Czasy te wspomina, w unikalnym wywiadzie sprzed 25-ciu lat, autor tekstu Feliks Konarski. Wrażeniami z tamtych lat dzielą się również żyjący uczestnicy bitwy pod Monte Cassino.


KAT WOLI / 12.08 / godz. 17:00 / sala studyjna /

reż. Tomasz Sekielski, Polska, 2014, 40 min, reportaż

Historia Heinza Rainefartha, Gruppenfuhrera SS, tzw. Kata Woli, odpowiedzialnego za rzeź dzielnicy podczas Powstania Warszawskiego. Tuz po wojnie trafił do brytyjskiej niewoli, ale alianci – mimo wiedzy o jego zbrodniczej działalności – puścili go wolno, nie zgadzając się na ekstradycję do Polski.

 

BYŁ BUNT / 13.08 / godz. 09:00 / sala kinowa 1/

reż. Małgorzata Kozera, Polska, 2014, 58 min, f. dokumentalny

Okrągły Stół oraz pierwsze częściowo wolne wybory z 1989 r. niosły Polakom nadzieję na lepszą przyszłość. Także więźniom – często skazanym surowymi wyrokami za niewielkie przestępstwa. Rozbudzone nadzieje na amnestię szybko przerodziły się w rozczarowanie i bunt. Dokument przedstawia historię największych zamieszek więziennych w Europie po II wojnie światowej, które miały miejsce w zakładach karnych w Nowogardzie, Czarnem i Goleniowie.


PRZEKLĘTA I ZAPOMNIANA / 13.08 / godz. 10:00 / sala kinowa 1/

reż. Anton Tsialezhnikau, Polska/Białoruś, 2014, 58 min, f. dokumentalny

Film opowiada o białoruskich żołnierzach, którzy podczas II wojny światowej przeszli kurs w niemieckiej szkole dywersyjnej Dallwitz. To byli ludzie, którzy zamiast współpracy z władzą sowiecką wybrali, ich zdaniem, mniejsze zło –  współpracę z nazistami. Dawało im to nadzieję na realizację marzeń o niepodległej Białorusi.


TAK DALEKO, TAK BLISKO / 13.08 / godz. 11:00 / sala kinowa 1/

reż. Anna Kuśmierczyk, Polska, 2014, 47 min, f. dokumentalny

Bohaterowie filmu żyją w Polsce, Rosji, Izraelu i Wielkiej Brytanii. Ich losy zostały naznaczone przez II wojnę światową, deportację i utratę najbliższych. Jak dziś wygląda ich życie? Jak poradzili sobie z budowaniem tożsamości w nowym miejscu? Jaki wpływ na teraźniejszość mają wydarzenia z przeszłości?


ZAUFANY PIŁSUDSKIEGO / 13.08 / godz. 12:00 / sala kinowa 1/

reż. Jolanta Kessler-Chojecka, Polska, 2014, 55 min, f. dokumentalny

Film poświęcony dziejom człowieka niezwykłego – Jana Henryka Józewskiego – polityka, szpiega, artysty i filozofa. Przed wybuchem wojny związał się z Piłsudskim i został wierny jego ideom aż do śmierci. Po wojnie zajął się działalnością artystyczną. Osią filmu jest śledztwo prowadzone przeciw niemu w stalinowskim więzieniu, a sceny z jego życia mają charakter retrospekcji.


POŚWIĘCAJĄC ŻYCIE PRAWDZIE / 13.08 / godz. 15:00 / sala kinowa 1 /

reż. Grażyna Czermińska, Polska, 2014, 41 min, f. dokuemntalny

Tragiczna historia lekarzy, specjalistów i ekspertów medycyny sądowej, którzy znaleźli się w składzie, powołanej przez Niemców, Międzynarodowej Komisji Lekarskiej do zbadania mordu w Katyniu. Wszyscy złożyli podpisy pod dokumentem obwiniającym ZSRR o dokonanie tej zbrodni. Po wojnie, mimo oskarżeń o kolaborację z nazistami, większość nie wyparła się swoich oświadczeń. Skąd wzięła się u nich tak silna determinacja? Jakie były motywy, które kazały im narażać życie dla prawdy?


BO JESTEM STĄD… / 13.08 / godz. 15:45 / sala kinowa 1 /

reż. Grzegorz Linkowski, Polska, 2014, 44 min, f. dokumentalny

Poruszający obraz poszukiwania tożsamości Warmiaków. Konstrukcję dokumentu śledczego scala postać narratora-przewodnika Krzysztofa Ziemca, który prowadzi niemal detektywistyczną wędrówkę przez świat bohaterów. Poszukując przyczyn tragicznych losów tej ludności, ukazuje ich wielokulturową i niejednoznaczną tożsamość, która stała się przyczyną ich nieszczęść.


WIDZĄCY Z LUBLINA  / 13.08 / godz. 16:30 / sala kinowa 1 /

reż. Grażyna Stankiewicz, Polska, 2014, 52 min, f. dokumentalny

Bohaterem filmu jest słynny lubelski cadyk, Jakub Icchak Horowic, zwany Widzącym z Lublina lub Lublinerem. Był on jednym z duchowych przywódców ruchu chasydzkiego na ziemiach polskich. Posiadał niezwykłą intuicję, przypisywano mu zdolności jasnowidzenia (przepowiedział m.in. klęskę Napoleona w Rosji). Zmarł w tajemniczych okolicznościach w 1815 roku.


PERŁA PELPLIŃSKIEGO KSIĘGOZBIORU / 13.08 / godz. 11:00 / sala studyjna/

reż. Andrzej Machnowski, Polska, 2014, 28 min, reportaż

Dramatyczne losy Biblii Jana Gutenberga. Unikalny egzemplarz pochodzi z poł. XV w. i jest eksponowany w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Po zajęciu miasta przez wojska niemieckie jednym z najważniejszych zadań Gestapo było przejęcie księgi. W czasie zawieruchy wojennej wielokrotnie zmieniała miejsce pobytu, aż w roku 1959 r. wróciła na miejsce, pozostając do dziś jedną z największych atrakcji turystycznych współczesnego Pelplina.


PIERWSZA KADROWA / 13.08 / godz. 11:30 / sala studyjna /

reż. Julian Rachwał, Polska, 2014, 29 min, reportaż

Dzieje legendarnej Pierwszej Kompanii Kadrowej, utworzonej w Oleandrach, pod wodzą Józefa Piłsudskiego, stanowiącej zalążek Legionów Polskich.


BOLIMÓW 1915 / 13.08 / godz. 12:00 / sala studyjna /

reż. Tomasz Świątkowski, Polska, 2014, 25 min, reportaż

Bitwę pod Bolimowem określa się często jako Ypres frontu wschodniego, bowiem tam również zastosowano broń chemiczną. Po kilkumiesięcznych, wyniszczających potyczkach strona niemiecka była tak zdesperowana, że sięgnęła po pociski z gazem łzawiącym. Użycie nowej, eksperymentalnej broni miało inaugurację nad Rawką, 31 stycznia 1915 r.


ZAMACH W KAWCE / 13.08 / godz. 12:30 / sala studyjna /

reż. Wojciech Królikowski, Polska, 2014, 26 min, reportaż

15 czerwca 1934 r., u zbiegu ulic Foksal i Nowy Świat, ukraiński nacjonalista Hryhorij Maciejko zastrzelił Bronisława Pierackiego, ministra spraw wewnętrznych RP. Paradoks tej zbrodni polega na tym, iż zamordowano jednego z największych popleczników sprawy ukraińskiej w ówczesnym środowisku politycznym Polski.


KASANCI Z JATY / 13.08 / godz. 16:00 / sala studyjna /

reż. Maria Wiśnicka, Polska, 2014, 26 min, reportaż

Ostatni partyzanci AK z obozu leśnego w Jacie wspominają tajne harcerstwo, początki konspiracji w Łukowie i Stoczku Łukowskim, akcje dywersyjne Kedywu oraz przybycie na teren Obwodu Łuków AK utalentowanego dowódcy Wacława Rejmaka ps. Ostoja. W Rezerwacie Leśnym Jata powstał w końcu kwietnia 1944 r. obóz szkoleniowy, który do końca wojny skupił ponad 300 partyzantów.


POWRÓT UŁANÓW / 13.08 / godz. 16:30 / sala studyjna /

reż. Grzegorz Gajewski, Polska, 2014, 30 min, reportaż

Film o Wielkiej Rewii Kawalerii na krakowskich Błoniach, jaka odbyła się w 1933 r. z okazji 250. rocznicy bitwy pod Wiedniem oraz o kolejnej, z 2013 r., zorganizowanej przez rekonstruktorów z Federacji Kawalerii Ochotniczej.


DŁUGA DROGA „WIELKIEJ DROGI”  / 13.08 / godz. 17:00 / sala studyjna /

reż. Marek Maldis, Polska, 2014, 23 min, reportaż

Kulisy realizacji filmu Wielka Droga. Dlaczego podjęto się nakręcenia tego filmu? Jak radzili sobie polscy filmowcy chcący ukazać śniegi Syberii w upalnych włoskich plenerach? Jakie były kłopoty z obsadą oraz finansowaniem przedsięwzięcia?


GORZKIE ZWYCIĘSTWO / 14.08 / godz. 09:00 / sala kinowa 1 /

reż. Zofia Kunert, Polska, 2014, 41 min, f. dokumentalny

Obraz, zrealizowany z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, stanowi próbę bilansu udziału Polski w koalicji antyhitlerowskiej. Autorka filmu zadaje pytanie, czy należąc do grupy państw zwycięskich, naprawdę odnieśliśmy zwycięstwo? W filmie zaprezentowano niepokazywane dotąd archiwalne materiały filmowe z 1945 r.


MÓJ PRZYJACIEL WRÓG / 14.08 / godz. 09:45 / sala kinowa 1 /

reż. Wanda Kościa, Polska, 2014, 56 min, f. dokumentalny

Film z obchodów 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej w Hucie Stepańskiej. Grupa potomków i tych, którzy przeżyli rzeź, odwiedza miejsca związane z tragicznymi wydarzeniami. Zarówno obecni mieszkańcy wsi, jak i Polacy, którzy przyjechali na obchody, snują wspomnienia. To opowieść o pamięci i pojednaniu z nostalgicznym krajobrazem w tle.

 

HISTORIA PISANA JEDNYM ŚLADEM / 14.08 / godz. 10:45 / sala kinowa 1 /

reż. Artur Kalicki, Polska, 2014, 51 min, f. dokumentalny

Historia 88-letniego Zbigniewa Matysiaka, ostatniego żyjącego bohatera lubelskiej konspiracji z oddziału Andrzeja Tęczy. Zbigniew Matysiak to również utytułowany sportowiec i wybitny trener. Uprawiał boks, kolarstwo, po czym na stałe związał się ze sportami motorowymi.


NIEOPOWIEDZIANY 45 / 14.08 / godz. 11:40 / sala kinowa 1 /

reż. Marcin Tumulka, Polska, 2014, 47 min, f. dokumentalny

Film o styczniu 1945 r. i wejściu Armii Czerwonej na Śląsk Opolski. Świadkowie tamtych wydarzeń ze wsi Boguszyce i Źlinice byli wtedy dziećmi. Gdy Rosjanie przekroczyli Odrę i weszli na te tereny, mieszkańcy przeżyli traumę, która towarzyszyła im przez całe życie.


DZIECKO JEGO ŻYCIA / 14.08 / godz. 12:30 / sala kinowa 1 /

reż. Tadeusz Bystram, Polska, 2014, 34 min, f. dokumentalny

Film o Kazimierzu Szpotańskim, pionierze polskiego przemysłu elektrotechnicznego. O losach polskiego przemysłowca i jego fabryce mówią bohaterowie filmu: syn i córka oraz synowie nieżyjących już pracowników zakładów na Kamionku i w Międzylesiu.


UKRYTE GNIAZDO DYNASTII / 14.08 / godz. 15:00 / sala kinowa 1 /

reż. Zdzisław Cozac, Polska, 2014, 44 min, f. dokumentalny

Kolejna część cyklu dokumentalnego Tajemnice Początków Polski. Tym razem autor filmu wraz z naukowcami poszukuje miejsca narodzin dynastii Piastów. Czy faktycznie jest nim Gniezno, czy może gród w Kaliszu-Zawodziu?


KRESOWYM SZLAKIEM – KOŁOMYJA / 14.08 / godz. 15:45 / sala kinowa 1 /

reż. Stanisław Nicieja, Henryk Janas, Polska, 2014, 29 min, reportaż

Od XVI w. Kołomyja związana jest z historią Rzeczpospolitej. Barwy nadawała jej różnorodność narodowościowa mieszkańców i przybyszów. Kołomyja była kwintesencją kontrastu pięknych bogatych kamienic w centrum i biednych chatek na przedmieściach. Obok gustownych dżentelmenów, chasydów w chałatach i jarmułkach na ulicach spotkać można było Hucułów w serdakach oraz Rumunów w haftowanych koszulach.


TRZECI FRONT / 14.08 / godz. 16:15 / sala kinowa 1 /

reż. Hanna Zofia Etemadi, Polska, 2014, 51 min, f. dokumentalny

Film o dramatycznych losach Dzieci Zamojszczyzny. Głównym bohaterem dokumentu jest Julian Grudzień, wysiedlony ze Skierbieszowa w wieku 5 lat, a także jego córka i wnuczka. Obraz przedstawia działania okupanta oraz losy ofiar przez pryzmat dokumentów archiwalnych, jak również relacje żyjących jeszcze świadków i pokrzywdzonych.


KABARET ŚMIERCI / 14.08 / godz. 11:00 / sala studyjna /

reż. Andrzej Celiński, Polska, 2014, 94 min, f. dokumentalny

Wojenna opowieść o artystach żydowskiego pochodzenia walczących o przetrwanie za pomocą jedynej dostępnej im broni: twórczości muzycznej, teatralnej i filmowej. W serii fabularnie inscenizowanych epizodów (będących wierną rekonstrukcja faktów) śledzimy, jak funkcjonowały humor i subtelne szyderstwo – czytelne dla ofiar, niezrozumiałe dla ich strażników i oprawców.


MÓJ SCENARIUSZ / 14.08 / godz. 12:40 / sala studyjna /

reż. Aleksandra Rek, Polska, 2014, 12 min, reportaż

Reportaż o chłopcu, który postanowił odkurzyć historię i opowiedzieć o losach małych więźniów, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Co go z nimi łączy i skąd taka empatia?


STRASZNA WOJNA / 14.08 / godz. 16:00 / sala studyjna /

reż. Rafał Geremek, Polska, 2014, 20 min, reportaż

Prof. Andrzej Chwalba z UJ stawia tezę, że dla ziem polskich I wojna światowa była dużo bardziej destrukcyjna niż kolejna. Film opowiada o tragediach, które były nowym doświadczeniem wojennym. Polscy rekruci byli zmuszani do udziału w rozstrzeliwaniu cywili, przeprowadzali też bratobójcze ataki, co później stało się traumą całego pokolenia.


PREZYDENT / 14.08 / godz. 16:25 / sala studyjna /

reż. Urszula Guźlecka, Polska, 2014, 34 min, reportaż

Leon Barciszewski – ostatni przedwojenny prezydent Bydgoszczy, funkcję tę pełnił w latach 1932-1939 i cieszył się ogromną sympatią mieszkańców. Po wybuchu wojny został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany wraz z 18-letnim synem.


HISTORIA BRUDU / 14.08 / godz. 17:00 / sala studyjna /

reż. Dagmara Spolniak, Polska, 2014, 30 min, reportaż

Reportaż o higienie – od czasów starożytnych Greków i Rzymian, niechęci do ablucji w wiekach średniowiecznej ascezy, przez codzienność na królewskich dworach Europy XVII i XVIII w., fale epidemii – po czasy nam współczesne i niecodzienne zjawisko myzofobii, czyli lęku przed brudem.

 

NIEZŁOMNI. POD DRUTAMI AUSCHWITZ / 15.08 / godz. 11:00 / sala kinowa 1 /

 

reż. Mirosław Krzyszkowski, Bogdan Wasztyl, Polska. 2013, 54 min, f. dokumentalny

Historia jednego z najbardziej niezwykłych oddziałów (AK Sosienki) operującego w najbliższym otoczeniu Auschwitz. Żołnierze, pod dowództwem Jana Wawrzyczka, przekazywali wiadomości o sytuacji wewnątrz obozu, dostarczali więźniom żywość i lekarstwa, pomagali uciekinierom. Film porusza niemal całkowicie zapomniany temat wysiedlenia ludności Oświęcimia i okolic z obszaru przeznaczonego pod budowę kompleksu obozowego.


BYŁEM W GESTAPO / 15.08 / godz. 12:00 / sala kinowa 1 /

reż. Leszek Staroń, Jerzy Oleszkowicz, Polska, 2014, 28 min, f. dokumentalny

Historia żołnierza AK Rudolfa Probsta, który z rozkazu podziemia zostaje Unterscharfhurerem SS w Sanoku. Film jest relacją z przesłuchań Probsta w UB tuż po zakończeniu wojny (oskarżono go o kolaborację z Niemcami). Tymczasem świadectwa żołnierzy ruchu oporu świadczą o zupełnie innym charakterze działalności SS-mana.


TIARA KRÓLA SAJTAFERNESA, CZYLI Z POZDROWIENIAMI Z MOZYRZA DLA LUWRU / 15.08 / godz. 12:30 / sala kinowa 1 /

reż. Tacjana Krawczenko, Białoruś, 2014, 27 min, f. dokumentalny

Fascynująca historia odesskiego złotnika Izraela Ruchomowskiego, który na zamówienie dwóch antykwariuszy, braci Hochman, wykonał złote nakrycie głowy należące rzekomo do władcy scytyjskiego z III w. p.n.e., Sajtafernesa. Dyrekcja Luwru przez kilka lat utrzymywała, że eksponat jest autentykiem. Tiara Sajtafernesa weszła do historii sztuki jako przykład doskonałego falsyfikatu.


WOLNOŚĆ MIERZONA ŚLADAMI GĄSIENIC / 15.08 / godz. 13:00 / sala kinowa 1 /

reż. Ewa Maltańska, Polska, 2014, 31 min, reportaż

Grupa motocyklowa „Patria” odbywa podróż szlakiem bojowym 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka – od lądowania w Normandii, przez Francję, Belgię i Holandię, aż po Wilhemshaven w Niemczech.


HISTORIE Z CELULOIDU / 15.08 / godz. 11:00 / sala studyjna /

reż. Małgorzata Frymus, Polska, 2014, 32 min, f. dokumentalny

Od 5 lat Stowarzyszenie OFFicyna realizuje projekt „Stary Cyfrowy Szczecin”, w którym digitalizuje obrazy dokumentujące życie zakładów pracy w mieście. Historie z celuloidu to trzy opowieści o twórcach tych filmów i synu jednego z bohaterów historii sprzed lat.

 

LISTY Z REIMS / 15.08 / godz. 11:35 / sala studyjna /

 

reż. Tomasz Rudomino, Polska, 2014, 26 min, f. dokumentalny

Bohaterem filmu jest Wacław Kociołek, syn polskich emigrantów, który walczył w polskiej armii nad Marną – jednej z decydujących bitew I wojny światowej. Zostawił ponad 200 listów z frontu. Tłem historycznym obrazu jest powstawanie i kształtowanie się polskiej armii we Francji oraz kontekst geopolityczny wydarzeń końca I wojny światowej.


RADOSŁAW / 15.08 / godz. 13:15 / sala studyjna/

reż. Małgorzata Brama, Polska, 2013, 43 min, f. dokumentalny

Opowieść o jednym z legendarnych dowódców Powstania Warszawskiego, ppłk. Janie Mazurkiewiczu, pseud. Radosław. Historia filmu oparta jest m.in. na relacjach ostatnich żyjących żołnierzy Zgrupowania Radosław.


DRUGA WOJNA ŚWIATOWA, CZ. 1 – PIERWSZY DZIEŃ / 15.08 / godz.14:00 / sala studyjna/

reż. Christian Frey, Polska/Niemcy, 2014, 47 min, f. dokumentalny

Pierwsza część głośnego dokumentu, który powstał w koprodukcji niemieckiej ZDF i TVP. Przedstawiono w nim wydarzenia, poprzedzające wybuch II wojny światowej, świadczące o konsekwentnych przygotowaniach Hitlera do napaści na Polskę.