Konkursu na Hrubieszowski Produkt Kulinarny 2012

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Wójt Gminy Horodło oraz Gminny Ośrodek Kultury w Horodle zapraszają do uczestnictwa w konkursie na „Hrubieszowski Produkt Kulinarny 2012”. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 22 lipca r. podczas Nadbużańskiego Jarmarku Kulinarnego w Horodle.

Reklamy

HRUBIESZOWSKI PRODUKT KULINARNY 2012

Regulamin

Reklamy

 

Organizatorem konkursu jest:

– Starostwo  Powiatowe w Hrubieszowie

– Wójt Gminy Horodło

– Gminny Ośrodek Kultury w Horodle                   

 

Celem konkursu jest:

– poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla regionu hrubieszowskiego, które mogą stać się jego wizytówką;

– poznawanie, gromadzenie i popularyzacja wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych, jak również przez lokalne organizacje;

– upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania specyficznych walorów ziemi hrubieszowskiej i jej kulinarnego dziedzictwa w lokalnej ofercie agroturystycznej.

 

Uczestnikami konkursu mogą być:

– osoby indywidualne

– organizacje formalne i nieformalne, np. KGW, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne.

 

Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:

– Ciasta, chleby i inne wypieki;

– Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe);

– Inne produkty regionalne (pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i mieszane).

 

Warunki uczestnictwa:

– zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą  w GOK w Horodle, ul. Hrubieszowska 1, 22-523 Horodło, tel. 084 651 51 01;

– przystępujący do konkursu na „Hrubieszowski Produkt Kulinarny 2012” mogą przygotować dowolną ilość produktów n/w kategoriach, natomiast do oceny zgłaszają po jednym produkcie w każdej  z wymienionych kategorii.  

 

Produkty zgłoszone do konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

 

Każda potrawa zostanie oceniona według następujących kryteriów:

– smak potrawy (1-10 punktów);

– regionalność i tradycyjna receptura wytwarzania potrawy (1 -5 punktów);

– oryginalność potrawy (1- 5 punktów);

– sposób podania i prezentacji potrawy (wygląd stoiska, nakrycie stołu, opis potrawy i sposób serwowania, itp.) (1 – 5 punktów).

Maksymalnie uczestnik może otrzymać 25 pkt.

 

Nagrody w poszczególnych kategoriach:

I miejsce – nagroda rzeczowa 

II miejsce – nagroda rzeczowa 

III miejsce – nagroda rzeczowa 

Ponadto przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe i upominki.

 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 22 lipca r. podczas Nadbużańskiego Jarmarku Kulinarnego w Horodle.