Konkursy w Horodle rozstrzygnięte

HrubieszówHorodło

Reklamy

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Wójta Horodła celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej, dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert.

Program stanowi część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odnowy i Rozwoju

Rekomendacje do zawarcia umowy otrzymali następujący Usługodawcy:

– Gminny Ośrodek Kultury w Horodle – na realizację usługi „Klub Seniora”
– Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Strzyżowie – na realizację usługi „Akademia Młodzieżowa”
– Szkoła Podstawowa w Kopyłowie – na realizację usługi „Dzieciniec”
– Szkoła Podstawowa w Strzyżowie – na realizację usługi „Świetlica Środowiskowa”

Powyższe oferty spełniły warunki zawarte w Zaproszeniu do składania ofert na usługi integracji społecznej w Gminie Horodło.

info
UG Horodło

Hrubieszow LubieHrubie 2009