Konsultacje społeczne Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020

W dniu 10 grudnia 2013 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował i wyraził zgodę na skierowanie do konsultacji społecznych projekt „Strategia Transgraniczna Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020”.

Reklamy

W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszanie swoich uwag. Projekt „Strategia Transgraniczna Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020”. 

Uwagi należy przekazywać: na formularzu zgłaszania uwag, drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej UMWL ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, drogą elektroniczną na adres e-mail: bartosz.tereszczuk@lubelskie.pl,  osobiście podczas spotkań konsultacyjnych. 

Konsultacje społeczne odbędą się do 24 stycznia 2014 roku. 

Miasta, w których odbędą się konsultacje:
10 stycznia 2014 rok – Hrubieszów – agenda spotkania 
17 stycznia – Włodawa 2014 rok – agenda spotkania
23 stycznia – Biała Podlaska 2014 rok – agenda spotkania 

Więcej informacji na temat konsultacji udzielą: Olga Grzechnik, Monika Majewska oraz Bartosz Tereszczuk, Tel. 81 44-16-870. 

Jednocześnie informujemy, że spotkania mają formułę otwartą, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Uwagi i wnioski anonimowe oraz zgłoszone po 24 stycznia 2014 r. nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie