Konsultacje społeczne w Kryłowie

HrubieszówKryłów

Reklamy

W dniu 19 stycznia 2009 roku o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Kryłowie odbyły się konsultacje społeczne poświęcone opracowaniu Strategii Rozwoju Turystki Gminy Mircze na lata 2008 – 2015.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez przedstawicieli Firmy Szkoleniowej Agnieszka Wiśniewska – Woźniak. Po prezentacji przedstawiono i przedyskutowano główne założenia Strategii, zwłaszcza w kontekście możliwości promocji walorów turystycznych Gminy.

Reklamy

Celem nadrzędnym Strategii jest ożywienie w zakresie turystyki, na terenie Gminy Mircze, prowadzące do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności Gminy dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. Opracowana Strategia stworzy także możliwości pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w zakresie turystyki.

Wyniki konsultacji posłużą do określenia i poznania problemów i potrzeb społeczności lokalnej, a uzyskane informacje stanowić będą ważny wkład podczas opracowywania dokumentu.

Podstawowym założeniem metodycznym opracowania Strategii było stworzenie dokumentu o praktycznej użyteczności dla podejmowanych działań, w szczególności zadań dotyczących promocji turystyki, planowanych w najbliższych latach.

info:
UG Mircze

Hrubieszow LubieHrubie 2009