Konsumencie przeczytaj umowę przed jej podpisaniem!!!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje i ostrzega, że w ostatnich tygodniach na terenie Powiatu Hrubieszowskiego wzrosła aktywność przedstawicieli handlowych proponujących zmianę dostawcy energii elektrycznej. Jeśli więc decydujemy się na zmianę dostawcy prądu uważnie czytajmy umowę!

Reklamy

Oferta przedstawicieli handlowych bardzo często nie jest tak korzystna, jak w trakcie prezentacji a sugerowana cena nie należy do najniższych na rynku, co w praktyce skutkuje często wyższymi rachunkami niż dotychczas. Ponadto przy podpisywaniu tego rodzaju umów należy zwrócić również uwagę na czas ich obowiązywania i wartość zaprognozowanego zużycia energii.

Pomoc i informacja w zakresie ochrony konsumentów dostępna w biurze rzecznika w dni robocze, w godz. 8.00 -15.00 i pod nr tel. 84 696 50 68 w. 25.

 

Barbara Matyka – Tajer

Powiatowy Rzecznik Konsumentów