Kontakty Gminy z Ukrainą

Gmina Hrubieszów rozszerza kontakty z Ukrainą. W dniach 10-12 sierpnia na terenie Gminy Hrubieszów przebywała delegacja przedstawicieli ukraińskiego miasteczka Czornomorskie, położonego w pobliżu Odessy.

Reklamy

Miasteczko Czarnomorskie położone jest u wybrzeży Morza Czarnego w Rejonie Kominternowskim w Obwodzie Odeskim. Jego liczba mieszkańców wynosi 8 tys. W miasteczku o profilu turystycznym i sanatoryjnym istnieją dwie szkoły kształcące dzieci i młodzież do 11 klasy. Oprócz tego działają tam m.in.: klub sportowy, zespoły artystyczne i domy kultury. Przemysł na terenie Czarnomorskiego jest mało rozwinięty, chociaż miasteczko posiada dużo terenów inwestycyjnych i jest zainteresowane przyciągnięciem inwestorów, w tym także z Polski.

W skład ukraińskiej delegacji wchodzili: deputowany (radny) Rady Miasta Czornomorskie, odpowiedzialny za kontakty zagraniczne – Wałentyn Nykołajczuk, przedstawiciel świata nauki i Dyrektor ds. Nauki w firmie SunEko+ zajmującej się wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii poprzez kolektory słoneczne – Borys Afanasjew, a także Wiceprezydent korporacji Interkonsult – ksiądz Jurij Nagornyj.

Podczas pobytu w Polsce członkowie ukraińskiej delegacji spotkali się z przedstawicielami władz Gminy Hrubieszów: Wójtem Janem Mołodeckim, Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Fedorczukiem i Sekretarzem Gminy Tomaszem Zającem.

Przedstawiciele Czarnomorskiego wyrazili zainteresowanie nawiązaniem ściślejszej współpracy z samorządem Gminy Hrubieszów. Podczas ich wizyty powstał projekt umowy dotyczący współpracy kulturalno – gospodarczej i społecznej, przewidujący podejmowanie wspólnych działań w sferach:
– transportu;
– gospodarki komunalnej;
– ochrony środowiska;
– kultury i sztuki;
– wspierania kontaktów religijnych;
– turystyki, sportu i rekreacji;
– upowszechniania idei demokracji;
– wymiany doświadczeń;
– promocji regionu;
– promocji języka, obyczajów i tradycji regionu partnerskiego;
– edukacji, w tym wymiany grup młodzieży szkolnej;
– realizacji projektów współfinansowanych ze środków programów pomocowych Unii Europejskiej

Goście z Ukrainy zostali zaproszeni również na Biesiadę Archeologiczną w Masłomęczu, podczas której odbyli szereg nieformalnych spotkań z przedstawicielami szkół i organizacji działających na terenie Gminy Hrubieszów. Efektem tych rozmów była m.in. deklaracja nawiązania w przyszłości współpracy pomiędzy szkołami z terenu Gminy Hrubieszów i miasteczka Czarnomorskie, która ma doprowadzić do wymiany uczniów.

Nawiązanie współpracy pomiędzy samorządowcami z obu krajów nastąpiło dzięki pośrednictwu Biura Współpracy Zagranicznej Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego jeszcze na początku br. Z tym, że obecna wizyta była pierwszym bezpośrednim kontaktem samorządowców.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki