Konwent Powiatów Lubelszczyzny

W dniu 20 czerwca 2008 r. odbędzie się w Hrubieszowie Konwent Powiatów Lubelszczyzny, którego współgospodarzem jest Starosta Hrubieszowski.

Reklamy

Porządek obrad Konwentu, które rozpoczną się o godz. 11:00 przewiduje min.:

• prezentację Powiatu Hrubieszowskiego oraz dotychczasową jego współpracę z partnerami z Ukrainy i szanse na dalszy rozwój tej współpracy,

• omówienie stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju przejść granicznych w Województwie Lubelskim,

• omówienie prac Zarządu Związku Powiatów Polskich – prezentacja stanu uzgodnień ze stroną rządową, dotycząca programu decentralizacji państwa,

• informację Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie dot. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w okresie żniw.

W obradach Konwentu przewidziany jest udział min.: Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, przedstawiciela MSWiA, dyrektora Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych, szefów służb granicznych, Okręgowego Inspektora Pracy, starostów i prezydentów z terenu Województwa Lubelskiego oraz wójtów gmin hrubieszowskich i burmistrza miasta Hrubieszowa.